Hlavná dopravná tepna na Oravu v ohrození

Žilina/Dolný Kubín– Dňa 11.10.2010 sa v priestoroch Slovenskej správy ciest – Žilina uskutočnilo rokovanie správcu komunikácie, cestného správneho orgánu a zhotoviteľa komunikácie. Cieľom rokovania bolo analyzovať rozsah poškodenia štátnej cesty I/70. Je to  cesta spájajúca Oravu s Turcom.

Preťažené kamióny a zlé počasie spôsobili zosuv

„Komunikácia je veľmi intenzívne využívaná nákladnou dopravou, prechádzajúcou hraničným priechodom Trstená. Smerové usporiadanie a šírkové parametre cesty ju radia medzi problematické úseky cestnej siete,“ hovorí Marián Pikuliak zo Slovenskej správy ciest.

Po intenzívnom daždi dňa 19.9.2010 došlo v danom mieste k zátrhu a následnému zosuvu  násypového svahu. Tento zosuv je dlhý približne tridsať metrov a zasahuje až za spevnenú krajnicu vozovky komunikácie. „Znamená to, že pri zosuve sa zosunula časť násypu, nespevnená krajnica a časť spevnenej časti komunikácie. Je tu hrozba ďalšieho pokračovania zosuvov v tejto časti. Úsek je pravidelne monitorovaný a zatiaľ sa stav nezhoršuje,“ poznamenal Pikuliak.

Cesta je v kritickom stave, no dátum začiatku prác je neznámy

Význam tejto cesty pre región je nespochybniteľný. Stav cesty na tomto úseku je tak vážny, že cesta potrebuje okamžitú opravu. „Práce je potrebné zahájiť už v tomto roku. Peniaze plánujeme použiť z projektu, ktorý sa v súčasnej dobe spracováva. Ten rieši aj poškodenú časť komunikácie. Úsek je v projekte riešený vybudovaním pilótovej opornej konštrukcie, ukotvenej do svahu zemnými kotvami,“ informuje ďalej Pikuliak.

Práce sa začnú okamžite po výbere zhotoviteľa prác a splnení legislatívnych podmienok. Presný termín začatia prác však nie je známy. Slovenská správa ciest si vážnosť situácie uvedomuje . Pikuliak na záver dodal,  že v prípade odkladu prác sa cesta v zimnom období uzavrie pre nákladnú dopravu nad 7,5t. V najhoršom prípade sa cesta  uzavrie aj pre vozidlá do 3,5t., čím sa preruší hlavné spojenie medzi Dolným Kubínom a Martinom. Obchádzka by viedla cez Ružomberok.Pridaj komentár