Hnutie za život prilákalo do hlavného mesta ľudí z celého Slovenska

BRATISLAVA, 16. marca – Na Hviezdoslavovom námestí to žilo. Viac ako tisícpäťsto ľudí, nielen z hlavného mesta, prišlo vyjadriť svoju úctu k životu, zapojením sa do manifestácie s názvom Bratislava za život. Vyvrcholením stretnutia bol pochod centrom mesta. Cieľom manifestácie bolo vyjadrenie nesúhlasu s eutanáziou, interrupciou a reprezentovanie myšlienky, že právo na život musí dostať každý a tiež žiť svoj život až po prirodzenú smrť.

Stretnutie ľudí bojujúcich proti interrupcii a za život, sa začalo o pätnástej hodine. Na doskách pódia pripraveného na námestí sa vystriedali známi aj menej známi ľudia. Podali svoje svedectvá o tom, že aj keď je život veľakrát náročný, stojí za to ho žiť. A to v každom veku, bez ohľadu na rasu, pohlavie, náboženstvo. Myšlienku ochrany života podporili svojím vystúpením, svedectvom či divadelným vystúpením Marián Čekovský, Komajota, Kapor na scéne, Jamadan, Veronika Vadovičová, Alena Čermáková a ďalší.

Umelci a známe osobnosti sa zúčastnili i samotného pochodu. Medzi nimi aj bývalý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč. Pochod smeroval z Hviezdoslavovho námestia popod Michalskú bránu, cez Obchodnú ulicu, až do Medickej záhrady, kde bol zakončený umeleckou inštaláciou vyjadrujúcou úctu nenarodenému dieťaťu. Účasť, podľa vyjadrenia Mareka Michalčíka z Fóra života, trojnásobne stúpla oproti minulému roku. „ Je historickým omylom, že kultúra smrti rastie, no takisto rastie i hnutie za život, čo nás nesmierne teší. Považujeme za úspech, že idea ochrany života nadchla toľkých ľudí, ktorí neváhali opustiť svoje teplé domovy a prísť sem,“ dodal.

Účastníci pochodu boli všetkých vekových kategórií a na manifestáciu mali veľmi pozitívne ohlasy, no niektorí vytkli nedostatočnú propagáciu. „Atmosféra bola vynikajúca, sršala z nás energia a život. V rytme afrického bubnovania skupiny Jamadan sme pochodovali po určenej trase. Detičky tancovali, dospelí do rytmu mávali transparentmi,“ povedala Veronika Kupcová, účastníčka.

Organizátormi podujatia Bratislava za život bolo Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a hlavným partnerom Fórum života. Pri príležitosti 25. marca – Dňa dieťaťa budú pochody za život prebiehať po celom Slovensku.

foto: autorPridaj komentár