Hostia ponúkli tri pohľady na Afganistan

Slovenský občan afganského pôvodu Assadulláh Akbari, bývalý dovozca afganskej bavlny Marián Mydlo a profesionálny vojak slúžiaci v ISAF Michal Slačko diskutovali 7. októbra 2013 v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtašáka (UPAC) na tému „Afganistan vtedy a dnes“.

Na besede konajúcej sa v rámci „diskusného podvečera“ sa rozoberali politické, ekonomické a hospodárske problémy Afganskej islamskej republiky, ale i jej kultúrne, prírodné či etnologické osobitosti a špecifiká. Súčasťou akcie boli popri odborných prednáškach sprevádzaných video a fotodokumentáciou hostí aj diskusie so študentmi.

Pohľad na minulosť Afganistanu sprostredkoval Mydlo pohybujúci sa tam v rokoch 1977 až 1984. Súčasnú situáciu v krajine zhodnotil Slačko, ktorý deväť mesiacov vojensky pôsobil v najväčšej z tridsiatich štyroch afganských provincií (vilájaty) Kandahár. Akbari, ktorý z rodného Afganistanu emigroval v roku 1986, sa v svojom príspevku zameral predovšetkým na kontrast afganského a európskeho (či priamo slovenského) svetonázoru.

Afganistan sa spája s mnohými udalosťami, o ktorých sa stále diskutuje. Aj my Afganci žijúci dlhodobo na Slovensku vyvíjame osvetové aktivity, vydávame brožúrky a knižky,“ vyjadril sa Akbari žijúci na slovenskom území 26 rokov.

Afganistan je vnútrozemský štát nachádzajúci sa v južnej časti Ázie na územní 647 500 km2. Prevažnú väčšinu jeho obyvateľstva tvoria Suniti (80%) a je to jedna z krajín, kde sa uplatňuje islamské právo Šárija. V roku 1979 bol Afganistan vojensky obsadený Sovietskym zväzom; sovieti sa z krajiny stiahli v roku 1989. V súčastnosti Afganistan vystupuje ako republika a na jej čele stojí prezident Hámid Karzai. Pridaj komentár