Hostia z Talianska zavítali do Ružomberka

 

RUŽOMBEROK (8. november 2011) – v pondelok sa uskutočnila na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity medzinárodná konferencia s názvom Lingua e cultura italiana nell´ Europa centrale – Taliansky jazyk a kultúra v strednej Európe. Pozvanie na konferenciu prijali významní zástupcovia vedeckej akademickej obce z viacerých európskych štátov. Okrem nich sa jej zúćastnili aj prvý tajomník Veľvyslanectva Talianskej republiky na Slovensku Roberto Rizzo a svetoznámy odborník v oblasti modernej didaktiky profesor Katerin Katerinov, ktorý bol zároveň vedeckým garantom konferencie. 

 

Toto podujatie zorganizoval Ústav talianskeho jazyka a kultúry v rámci 11. Týždňa talianskeho jazyka vo svete a Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Rektor KU Tadeusz Zasepa otvoril konferenciu privítaním hostí z Talianska v ich rodnom jazyku slovami: ,,Vitajte, ponúkame Vám naše otvorené srdce.“ Tiež poznamenal, že stretnutia ako toto môžu pozitívne prispieť k budovaniu a zlepšeniu vzťahov a mobilít medzi krajinami a bude sa veľmi tešiť aj z ďalšieho formálneho či neformálneho stretnutia. Po ňom vystúpil Roberto Rizzo, ktorý okrem iného hovoril aj o dôležitosti talianskeho jazyka: ,,Taliančina je prekrásny jazyk, ktorým je možné najdokonalejšie vyjadriť všetky pocity, túžby a nálady.“ Ďalší hostia sa vyjadrovali o tom, ako sa tešia zo záujmu o taliansky jazyk, ktorý je stále väčší, aj napriek tomu, že nie je svetovým jazykom. Skonštatovali, že jazyk sa nemožno učiť bez toho, aby bol uvedený do kontextu. To znamená, že je dôležité poznať kultúru, literatúru, ľudí aj samotnú krajinu, ktorej jazyk sa učíme. Najlepšia možnosť ako sa jazyk učiť, je ísť priamo tam, kde sa ním hovorí a vnímať jeho autentickú podobu.

 Pridaj komentár