Hroboň: Osobne som zástancom doslovného prekladu.

Luterán Bohdan Hroboň priblížil zúčastneným Kralickú bibliu, jej históriu a súčasné preklady Biblie.

RUŽOMBEROK, 18. február 2014. Pod záštitou Kolégia Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku sa v priestoroch Univerzitnej knižnice KU konala prednáška s Bohdanom Hroboňom. Témami prednášky boli Ako správne preložiť Bibliu? Vznik Kralickej biblie a zápas o zrozumiteľnosť biblickej zvesti.

Ako uviedol Hroboň, jedným z dôvodov pre prednášku bol aj fakt, že od vydania prvej Kralickej biblie uplynulo nedávno 400 rokov. Hneď na začiatku sa priznal, že nie je odborníkom na históriu, no i tak zúčastneným opísal vznik tohto prekladu Biblie a problémy, s ktorými sa v minulosti jeho tvorcovia stretli. Prvé vydanie vyšlo v šiestich zväzkoch a bolo podkladom pre český a poľský preklad Biblie. „Som zástancom doslovného prekladu. Bližšie vysvetlenie nechávam radšej v dodatočných poznámkach a komentároch pod čiarou,“ popísal svoj typ prekladu.

Ku koncu prednášky odpovedal Hroboň aj na otázky zúčastnených. „Nevyužiť Bohom darovaný čas pre vzdelanie je veľkou chybou. V dnešnej dobe máme toľko možností, ako sa vzdelávať, preto by sme ich nemali premárniť,“ zodpovedal otázku – aký je jeho názor na súčasnú možnosť stiahnutia si Biblie a iných kníh do počítača či smartfónu.

Prednášku dopĺňali skladby od Johanna Sebastiana Bacha, ktoré zahral na husliach Hroboň spolu s klavírnym sprievodom Svetlany Šudíkovej.

Bohdan Hroboň sa narodil v roku 1968. Študoval na Technickej univerzite v Košiciach, Wheaton Graduate School v USA a University of Oxford vo Veľkej Británii. Je riaditeľom Centra kresťanského vzdelávania v Martine a riaditeľom Biblickej školy v Martine. Prednáša na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity a je súčasťou tímu katolíckych a evanjelických teológov, ktorí pripravujú nové komentáre k Starému a Novému zákonu.

Foto: internetPridaj komentár