Informačný seminár Erasmus+ pomáha študentom pri rozhodovaní

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovalo v stredu 20. novembra informačný seminár Erasmus+.

Informačný seminár má pomôcť študentom pri rozhodovaní sa nad štúdiom či prácou v zahraničí. Poslucháčom poskytol informácie týkajúce sa zahraničných mobilít, ale aj možnosť vypočuť si študentov, ktorí si Erasmus mobility za účelom štúdia alebo práce sami vyskúšali.

Tento rok bol informačný seminár spojený aj s takzvaným neformálnym Erasmus večerom. Predstavili sa na ňom zahraniční študenti, ktorí tento semester študujú na Katolíckej univerzite v Ružomberku ako na svojej Erasmus univerzite. „Cieľom tohto stretnutia bolo, aby sa domáci a zahraniční študenti spoznali. Domáci študenti sa takisto prostredníctvom prezentácií zahraničných študentov dozvedeli, ako to funguje na partnerských školách. Môže im to pomôcť pri rozhodovaní, ktorú krajinu a ktorú univerzitu si vyberú za svoju Erasmus destináciu,“ vysvetlila Michaela Moldová Chovancová, univerzitná koordinátorka programu Erasmus.

Od januára 2014 sa začína nový program Erasmus+, ktorý pohltí doteraz existujúce programy. Naďalej si však zachová aktivitu mobilít. „Podstata programu Erasmus, ako ju poznáme, zostane zachovaná. V minulom akademickom roku bolo v zahraničí viac ako 100 študentov Katolíckej univerzity. Na Katolíckej univerzite študovalo vyše 30 zahraničných študentov.“

Michaela Moldová Chovancová študentov vyzýva, aby sa nebáli vycestovať do zahraničia. „Tento rok je špecifický napríklad tým, že študenti sa odvážili vycestovať aj do iných krajín, ako sú tie tradičné – Poľsko, Česko, Taliansko. Cestovali napríklad do Španielska, Turecka či Dánska.“Pridaj komentár