Iný

Prešiel dostatočne dlhý čas, aby si ľudia zvykli, že v Grassalkovichovom paláci jedna postavička vymenila druhú a okrem iného sa presťahovala tiež na čelo našej krajiny. Bola však postavička nahradená inou, alebo skutočnou osobnosťou?

Sto aj niekoľko dní nemôže vydať dostatočné svedectvo o osobe či diele čerstvého, ešte horúceho slovenského prezidenta. Posun rôznymi smermi sa však stáva už teraz badateľným. Justičné kroky, zahraničnopolitická aktivita či spolupatričnosť s občanmi svojej krajiny sú jedny zo štartovacích charakteristík hlavy Slovenskej republiky. Nedávny prejav vo Valnom zhromaždení OSN je dôkazom jeho diplomatického šarmu a orientácie v aktuálnej situácii. Zatiaľ čo málokto si vybaví akýkoľvek čin alebo dojemný prejav jeho – z úplne iných dôvodov nezabudnuteľného –  predchodcu, ak nerátame značné množstvo času stráveného vymenúvaním diagnóz v snahe vysloviť názov spomínanej organizácie.

Nehovoriac o tom, že ak sa chce náš aktuálny prvý muž zvítať s cudzokrajnými osobnosťami, nepotrebuje žiadať o pomoc tlmočníka. Nuž, čo tam po sto dňoch, dúfajme, že aj po sto rokoch sa nebudeme musieť za Andreja Kisku hanbiť.Pridaj komentár