IQ testy na Katolícke univerzite

Ružomberok – Róbert Ďurka je pedagógom a psychológom Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Taktiež spolupracovníkom v poradenskom centre Katolíckej univerzity. Práve v priestoroch poradenského centra vedie v týchto dňoch prednášky na tému inteligencie rozoberanú z viacerých pohľadov. Práve tým dnešným je pohľad na inteligenciu ako takúto. Prednáška bola spojená s dobrovoľným testovaním študentov z univerzity ako aj záujemcov o testovanie otvoreným aj verejnosti.

Akým spôsobom prebieha vlastne samotné  IQ testovanie?

Testovanie IQ prebieha pomocou inteligenčných testov. Sú rôzne, ale  poznáme  napríklad jednorozmerné teda unidimenzionálne alebo viacdimenzionálne alebo aj inými slovami povedané, komplexné testy inteligencie. V súčasnosti prebiehalo testovanie pomocou jednodimenzionálneho testu, ktoré nazývame Ravenove progresívne matrice, ktorý meria performálnu, inými slovami neverbálnu inteligenciu respondenta. Takáto inteligencia nie je ovplyvnená kultúrou alebo vzdelaním. Predpokladá sa, že takýto intelekt je vrodený a má ho do určitej miery každý človek.

Ako ste spokojný s výsledkami testovania študentov ?

Čo sa týka výsledkov študentov, tak tie boli priemerné, ale treba povedať, že výsledok inteligenčného testu nie je ovplyvnený iba intelektom študenta, ale je aj ovplyvnený jeho motiváciou, prostredím v ktorom prebieha testovanie a veľa zohráva aj fakt, že testovanie prebieha skupinovo  a tak nemusí vyhovovať každému študentovi, preto výsledky mohli byť ovplyvnené mnohými faktormi.

Ako často testujete takto ľudí. Navštevujete celé Slovenska alebo je to iba v rámci Ružomberku?

Čo sa týka testovania, tak ako člen Katedry psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku a psychológ ktorý vypomáha aj v poradenskom centre, ktoré sa nachádza v budove Pedagogickej Fakulty Katolíckej univerzity, robím testovanie iba študentom ktorý majú o to záujem. Nechodím však ale testovať po celom Slovensku.  Je to vlastne taká pomoc študentom aby si trošku viac začali dôverovať a aby som im vyvrátil všelijaké mýty o inteligencií. Teda, aby pochopili, že inteligencia je síce jednou z charakteristík človeka, ale určite nie je jeho jedinou. Príkladom môže byť aj to, že inteligencia nám pomáha napríklad k vynájdeniu lieku na doposiaľ nevyliečiteľne ochorenie. Doležite je však povedať, že popri inteligencií je veľmi dôležitý aj charakter či emocionálna alebo sociálna inteligencia.

Aké sú výsledky vašej práce? Stretli ste sa s niekým kto mal veľmi vysoké IQ, kto vás tak zaujal?

Testovanie intelektuálnych vlastnosti nerobím prvý krát. Počas svojho pôsobenia v detskej psychiatrickej liečebni v Hrani a tak isto i v centrách pedagogického a psychologického poradenstva v Michalovciach a Trebišove som robil testovanie deti za rôznym účelom, a jednou z  úloh bolo aj zaradenie dieťaťa do triedy pre talentované a nadané deti. Tým pádom som mal šťastie vyšetrovať takéto deti, ktoré mali nadpriemerný intelekt a ktoré v šiestich rokov začali potom navštevovať triedu pre talentované a nadané deti. Avšak ale na niekoho konkrétneho si veľmi nepamätám.

Na ktoré vekové kategórie sú testy zamerané, existuje nejaké rozdelenie?

Testovať môžeme začať už od veku, keď je dieťa schopné porozumieť  inštrukciám. Kategórie testu závisia od toho pre koho je aký test určený. Sú testy ktoré sú určené deťom, iné sú určené pre adolescentov alebo dospelých. Niektoré testy sú vhodné však aj pre všetky vekové kategórie.

Aká je podľa vás najnáročnejšia úloha v takýchto testoch?

V inteligenčných testoch zväčša sa začína najjednoduchšou úlohou až po najnáročnejšie úlohy. Teda záverečné sú vždy tie najťažšie.

Zúčastňuje sa testovania veľa ľudí, a  aké to bývajú prevažne kategórie?

Takto. To testovanie prebieha už aj pri školopovinných deťoch, kde sa testuje ich spôsobilosť nástupu školskej dochádzky, taktiež sa robí výber pre talentované a nadané deti do nultých ročníkov. Podobne sa robí aj testovanie v prípade diagnostiky rôznych porúch alebo pri podozrení na mentálnu retardáciu. V tom prípade býva dieťa zaradené do špeciálnej základnej školy. Pri výbere povolania na základných a stredných školách sa robia testovania, na základe ktorých sa dieťa rozhoduje pre povolanie, ktoré mu bude najlepšie vyhovovať ak ešte nie je rozhodnuté. A mnoho ďalších testovaní ako testovanie vodičov či spôsobilosť človeka vlastniť strelnú zbraň.

Práca z ľuďmi je veľmi zaujímavá. Viete si predstaviť aj niečo iné čo by ste robili?

Viem si predstaviť pracovať v čajovni, ktorá by bola spojená s kníhkupectvom. Ale to by bola opäť tiež len práca s ľuďmi. Avšak pracovať niekde mimo ľudí si asi neviem predstaviť.Pridaj komentár