Analytik Baránek prednášal o manipulácii verejnej mienky

RUŽOMBEROK, 12. februára – V rámci Programu intelektuálnej formácie usporiadalo Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prednášku s Jánom Baránekom, významným politickým analytikom a šéfom agentúry Polis Slovakia.

V úvode výkladu Etika, prieskumy a manipulácia verejnej mienky Baránek poukázal na vážnosť danej témy a jej súvis s korupciou. „Korupcia je to, čo zabíja našu krajinu a prejavuje sa to všade.“ Spomenutá bola aj kauza spisu Gorila a s ňou spojený nezáujem obyvateľov Slovenska o boj proti podplácaniu. „Je moderné nadávať na politikov, že sú skorumpovaní, ale oni sú naozaj len našim obrazom,“ doplnil.

Baránek upozornil, že neexistuje žiadny kontrolný mechanizmus ratingových agentúr, ktoré sú tvorcami prevažne politických prieskumov, čo má za dôsledok zvýšenie nedôvery voličov. Zároveň zaujal stanovisko, že každý prieskum verejnej mienky je vo svojej podstate manipuláciou. „Prieskumy sa zverejňujú preto, aby vplývali na ľudí. Ide psychologický nátlak,“ povedal. Prednášku zakončil presvedčením, že spoločnosť sa potrebuje posunúť dopredu a uvedomiť si svoje nedostatky. Nasledovala podnetná diskusia orientovaná hlavne na výnosnosť ratingových agentúr na Slovensku a problematiku partokracie.

Ján Baránek absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, odbor geografia, a v súčasnosti je majiteľom agentúry Polis Slovakia. Tá sa zameriava na politické prieskumy, ktorých výsledky sa môžu, ale nemusia zverejňovať. Ďalšie prednášky organizované Kolégiom KU sa budú konať každý utorok v Sieni rektorov KU o 16.00.Pridaj komentár