Ján Buc viedol chvály v Ružomberku

Modlitba chvál v Ružomberskom kostole sv. rodiny sa konala s hosťom rímskokatolíckym kňazom Jánom Bucom

 

Univerzitné pastoračné centrum (UPaC) Jána Vojtaššáka v Ružomberku raz za mesiac organizuje modlitbu chvál v univerzitnom kostole sv. rodiny. Tento mesiac pozvali okrem študentov Katolíckej univerzity (KU) aj rímskokatolíckeho kňaza Jána Buca. Na túto udalosť prišlo okolo 300 ľudí  a to  nielen študenti (KU), ale aj návštevníci rôznych krajov Slovenska. Ján Buc mal prednášku o tom, čo vlastne znamenajú a aký význam majú piesne chvál.

 

,,Cez modlitbu chvál prichádzame k Bohu aby sme uznali jeho veľkosť a jeho slávu. Cez chválu sa s ním môžeme stretnúť a myslím že veľmi dobre povedal pápež František: Chvála je inšpirácia, ktorá nám dáva život. Každodennou chválou rastie naša intimita s Bohom,“ povedal Buc.

 

Chvála, je to pre mňa stretnutie s Bohom a  iná forma modlitby. odpovedal študent Filozofickej fakulty František.

 

Definícia chvál

Boh sa nám prihovára neprestajne, a to rôznymi spôsobmi.  Najčastejšie to voláme modlitba. Jedným so spôsobom sú chvály, kde sa ľudia  stretávajú so živým Bohom. Kresťania veria, že Boh nehovorí iba cez tichú adoráciu a hlbokú modlitbu. Hlasnú hudbu, kreatívne vystúpenia a dobré vzťahy privoláva k sebe aj mladých ľudí. Veriaci môžu spevom chváliť Jeho meno, vzdať Mu vďaky, prosiť Ho o požehnanie pre iných, pre seba i pre celé mesto. Jednoducho môžu byť s Bohom ako s priateľom a zažiť dobrú atmosféru.

Ján Buc

  • narodený: 9. 12. 1972

–      kňaz Rímskokatolíckej cirkvi od roku 1997

–      riaditeľ TV LUX

Štúdium:

1988 – 1992 – Stredná priemyselná škola, Poprad

1992 – 1997 – Katolícka teológia, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta,

Univerzita Komenského v Bratislave, titul Mgr.

1997 – 2000 – Sociálna práca, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita

v Trnave, titul PhDr.

1998 – 2000 – Pastorácia mládeže, Teologická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave

1999 – 2001 – Pastorálna teológia – zameranie na masmédia, Fakulta teológie, Univerzita

v Lubline, Poľsko, titul ThLic.

2002 – 2007 – Pastorálna teológia, Fakulta teológie, Univerzita v Lubline, Poľsko, titul PhD.

2005 – 2007 – Doplnkové štúdium pre vedúcich školských pracovníkov, Metodicko –

pedagogické centrum, Bratislava

2009 – 2010- Eco-C moduly – Tímová práca, Selfmarketing, Manažment konfliktov,

Komunikácia

školiteľ – GAMO, a .s., Liptovský Mikuláš, , titul European Communication CertificatPridaj komentár