Jasenie už po tretí krát povedie Elena Kordíková

JASENIE, 27. novembra – Občania mali možnosť rozhodnúť medzi dvoma kandidátmi za starostu a zvoliť deväť poslancov do obecného zastupiteľstva. Voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce sa konali v jednom volebnom okrsku. Hlasy voličov registrovala päť-členná volebná komisia. Z deväťstotridsaťtri registrovaných voličov sa volieb zúčastnilo päťstodva voličov. Desať hlasovacích lístkov však nebolo platných. „Išlo o prípady, keď volič odovzdal lístky z nesprávne zakrúžkovanými menami. Niektorí voliči zakrúžkovali oboch starostov, alebo vybrali viac ako deväť poslancov“, vysvetľuje predsedníčka volebnej komisie Mária Hôrčiková.
Voliči rozhodli, že z deviatich poslancov bude v obecnom zastupiteľstve 5 poslancov za stranu SMER SD a štyria za KDH. Pavoľ Lupták za SMER SD získal 318 hlasov, Peter Pravotiak (SMER SD) 303 a Tomáš Šarina zo strany KDH získal 286 hlasov. Do obecného zastupiteľstva boli ďalej zvolení Monika Turčanová, Rado Kochan a Jana komorová za KDH a Ivan Beraxa, Martin Cibuľa a Ondrej Demeter za SMER SD.
Na post starostu obce Jasenie kandidovali Elena Kordíková a Miroslav Sanitra. Voľby už po tretí krát vyhrala Elena Kordíková (KDH) s počtom hlasov 314. Miroslav Sanitra (SMER SD) mal vo voľbách 184 hlasov.Pridaj komentár