Jazykovedkyňa Daniela Slančová začlenila jazyk športovcov do systému vied

Katedra slovenského jazyka a literatúry Katolíckej univerzity v Ružomberku privítala koncom apríla jazykovedkyňu, profesorku Danielu Slančovú. Študentom a pedagógom priblížila prednášku s názvom Reč pohybu, autority a súdržnosti; k charakteristike športovej lingvistiky a športového komunikačného registra.

Slančová opísala projekt agentúry Vega, na ktorom spolupracovala so svojím tímom. Projekt je zameraný na skúmanie komunikácie medzi trénermi a hráčmi. „Šport a lingvistika nemali, a ešte stále nemajú k sebe nejak veľmi blízko, no napriek tomu sa lingvisti venujú tejto problematike,“ uviedla. Zamerala sa na jazyk a jeho fungovanie v športovej komunikačnej sfére a predstavila aj svoju publikáciu Reč pohybu, autority a súdržnosti.

Spolu s tímom sa zamerali na komplexnú analýza trénerského rečového registra. Odzneli aj zvukové ukážky troch trénerov, ktorí mali po celý čas na sebe pripnuté mikrofóny, a tie nahrávali ich prehovor na tréningu aj v zápase. Projekt sa chystajú dokončiť a zároveň poukázať aj na rečový register detí v športových tímoch.

„Prednáška profesorky Slančovej bola veľmi príjemná a poučná. Priblížila nám svoj súčasný výskum. Oceňujem, že sa ona a jej tím podujali spracovať športový komunikačný register. Škoda len, že netrvala dlhšie,“ dodal študent slovenského jazyka a literatúry Tomáš.

Daniela Slančová pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka, najmä štylistiky, rétoriky a sociolingvistiky. V súčasnosti sa špecializuje na výskum reči orientovanej na dieťa, no venuje sa aj žurnalistickým žánrom. V minulosti pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Univerzite Johna Carolla v Clevelande, a tiež ako riaditeľka Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií.

Nikoleta Stikičová

Foto: autorPridaj komentár