Je potrebné zachovať pokoj, hovorí brat Filip

Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnila medzinárodná konferencia zameraná na vzťahy médií a náboženstva pod názvom Božie posolstvo- ľudský jazyk; možnosť a hranice médií.  Konferencia bola zorganizovaná Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty KU (FF KU) a prebiehala počas dvoch dní.

V druhom dni sa okrem iných odborných diskusií konala aj prednáška brata Filipa, člena rádu františkánov. Vo svojom prejave sa venoval najmä tomu, že v médiách je náboženstvo často predstavované ako „ľahká cesta“, ale pre veriacich býva niekedy aj bolestivá. Podľa jeho slov sa však netreba vzdávať: „Je to aj cesta, ktorá vedie do večnosti, vedie za Kristom. Spoznáme pri nej radosť a pravdu,preto musíme vytrvať.“

Témy jeho prednášky boli rôzne. Hovoril aj o tom, ako on sám vidí budúcnosť kresťanských „bitiek“ v médiách a v celej spoločnosti. „V tejto sfére neexistuje súťaž, to nie je futbalový zápas. Potrebné je zachovať pokoj a usilovať sa pomôcť iným, počúvať ich a rešpektovať. Keď pristúpime k druhému s veľkou úctou a naozaj ho počúvame, aj tí najväčší chrapúni sa odblokujú a zmäknú. To platí aj pre médiá,“ vyjadril sa brat Filip.

Na otázku, prečo na konferenciu pozvali práve brata Filipa, odpovedala vedúca organizačného tímu Terézia Rončáková: „Filipa sme zavolali, pretože sa stal známym cez svoje vystupovanie v médiách. Geniálne nám zapadol do toho, o čom sme chceli diskutovať.“

Filip Andrej Čierny, známy skôr ako brat Filip, je členom františkánskeho rádu. Bol študentom teológie na TF TU. Dostal sa do kontaktu s bezdomovcami v súvislosti ich bolestivými životnými skúsenosťami a odvtedy s nimi pravidelne vstupuje do dialógov v klube „Hľa človek“. V roku 2007 prijal Cenu primátora Bratislavy za realizáciu projektu pomoci bezdomovcom žijúcim na území Bratislavy.

 

Nikola Juríková

 

 Pridaj komentár