Juraj Šúst: Evanjeliové posolstvo musí poznať autentickosť súčasného sveta

Krása, ako prirodzená schopnosť priťahovať ľudí k Bohu, dobro, ako to, po čom všetci túžime a pravda, ako odpoveď na problémy sú tri piliere evanjeliového posolstva.

V rámci medzinárodnej konferencie Božie posolstvo – ľudský jazyk, možnosti a hranice médií sa v utorok 29.apríla uskutočnila prednáška Juraja Šústa: Krása, pravda, dobro – tri piliere evanjeliového posolstva.

O tom, ako dnes hovoriť o Bohu, aby to dávalo zmysel, či o tom, že Cirkev by mala s ľuďmi viesť nepoúčajúci dialóg hovoril Šúst vo svojom príspevku.  „Dnešná doba je poznačená, nezáujmom o hľadanie pravdy o človeku,“ poznamenal.

Juraj Šúst sa pristavil pri problémoch súčasnej Cirkvi. „Médiá chcú ľudí chrániť od negatívností, ale nestane sa to, že náboženský život tak znehybnie?“ poukázal na to, ako sa niekedy Cirkev či katolícke média vyhýbajú skutočnej polemike a diskusii.

„Konferencia je zaujímavá a bohatá na témy ohľadom komunikácie evanjelia ľuďom. Zvlášť prednáška Juraja Šústa bola obohacujúca v tom zmysle, že som si uvedomila, že naozaj v dnešnej dobe chýba v médiách, ale aj na iných miestach krása, pravda a dobro,“ vyjadrila sa študentka Mária.

Juraj Šúst vyštudoval filozofiu na Trnavskej Univerzite. Je štatutárnym zástupcom a predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. V Kolégiu Antona Neuwirtha vedie semináre a má na starosti akademickú oblasť. Orientuje sa najmä na kresťanskú kultúru a morálnu a politickú filozofiu. Je  organizátorom Pochodov za život.

Alžbeta Filická

foto: kolegium.org

 

 Pridaj komentár