Katarína Džunková predstavila svoje diela v Ružomberku

Na Katolícku univerzitu v Ružomberku tentoraz zavítala mladá slovenská spisovateľka Katarína Džunková. Jej autorského čítania sa mohli záujemcovia zúčastniť 20. marca.

Štvrtkové popoludnie patrilo rozprávaniu o hodnotách, literatúre, živote, no aj o dobre, pravde a kráse. Katarína Džunková okrem čítania zo svojich poviedok a básní priblížila svoj život, myšlienky a názory. „Vážim si, že študenti prišli, pretože vôbec nie je bežné, aby mali mladí ľudia vzťah k poézii a duchovnu. Každá literatúra, ktorá je veľká, sa chtiac-nechtiac dotkne toho Božieho, no nie každá literatúra, ktorá sa Božieho dotýka, musí byť veľká.“

Predstavila tiež svoju novelu Eupalinova láska, ktorej vydanie je naplánované už na tento rok. Je vsadená do antického prostredia a hlavnými témami sú zmysel umenia, vzťah umelca k Bohu a život sochára posadnutého vlastnou pýchou. „Väčšina ľudí asi bude hovoriť, že tá lyrika je zaujímavá, ale že náboženský prístup, ktorý tam vkladám, je pre novodobú spoločnosť neprípustný. To je dôkaz toho, že keď človek niečomu skutočne verí, tak o to musí zápasiť.“

Študenti napriek neskoršiemu začatiu besedy kvôli meškaniu vlaku zhodnotili podujatie ako obohacujúce. „Myslím, že sa oplatilo počkať. Veľmi ma zaujala táto mladá autorka svojím entuziazmom k literatúre. Je vzorom v tom, že zmysluplne sa dá tvoriť krásna poézia a próza aj dnes, hoci v súčasnosti vidíme u mnohých „takzvaných autorov“, že sami nevedia, kam smerovať,“ prezradila študentka Mária.

Katarína Džunková sa narodila v roku 1987 v Košiciach. Absolvovala medzinárodné teritoriálne štúdiá a porovnávaciu jazykovedu v Prahe. V súčasnosti je uznávanou poetkou, prekladateľkou a bloggerkou. Vydala básnickú zbierku Palica brata a palica slnka a podieľala sa na knižnom projekte slovenských básnikov pod názvom Proglas – Preklady a básnické interpretácie.Pridaj komentár