Katedra psychológie aj tento rok hľadala nováčikov

V pondelok 14. 04. 2014 sa uskutočnilo prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku.

 Uchádzači o štúdium psychológie mali v rámci prijímacieho konania test a ústnu skúšku. Na úspešné absolvovanie potreboval každý uchádzač získať viac ako 65 bodov, aby pokračoval v ústnom pohovore. Test bol utvorený nielen z otázok zo psychológie, ale aj z biológie a matematiky. „Na skúšku som sa pripravovala. Test bol dosť namáhavý, ale zvládla som ho. Už stredná škola mi dala základy, ostatné som sa doučila. Bola som prekvapená, že nás prišlo 109 a k ústnemu pohovoru sme sa dostali len 54, čo nie je až tak veľa,“ vyjadrila sa uchádzačka Nikola.

Niektorí tohtoroční uchádzači sa stretli už na kurzoch psychológie, ktoré sa konali každú sobotu dva týždne pred skúškami. „Kurz som navštívil a som spokojný. Test na prijímacom konaní bol pre mňa oveľa menej náročný. Myslím si, že absolvovať tento kurz je veľké plus pred skúškou,“ vyjadril sa uchádzač o štúdium Patrik.

 „Tohtoročný počet uchádzačov o štúdium ukázal pokles oproti minulému roku. Zatiaľ sa uskutočnila len prvá časť prijímacieho konania, celkové prijímacie konanie bude ukončené v júni, dovtedy sa všetko môže zmeniť,“ vyjadril sa prodekan pre vzdelávanie a výchovu Ján Baňas.

Vedúcou katedry psychológie je Petra Lajčiaková. Z historického hľadiska je psychológia vedná disciplína študujúca afektívne stavy.

Autor : Michaela BelkoťákováPridaj komentár