Katedra špeciálnej pedagogiky prispela do miestnosti pre postihnuté deti

Katedra špeciálnej pedagogiky Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) pomohla zriadiť zážitkovú miestnosť Snoezelen. Tá je vhodná pre deti s ťažkým a viacnásobným postihnutím.

Ružomberok 8.septembra – Modelová miestnosť bude slúžiť postihnutým deťom a študentom špeciálnej pedagogiky. Tí ju budú využívať v rámci svojej odbornej praxe.

„Naša katedra pomohla doplniť komponenty, ktoré sú pre snoezelen nevyhnutné,“ hovorí odborná asistentka na katedre špeciálnej pedagogiky a členka riešiteľského kolektívu Jana Hrčová.

Táto miestnosť sa nachádza v Špeciálnej základnej škole neďaleko KU. „Je to naša cvičná škola a chceme zabezpečiť aj našim študentom, aby boli pripravení v praxi pracovať aj s touto metódou,“ hovorí odborná asistentka na katedre špeciálnej pedagogiky a koordinátorka projektu Helena Orieščíková.

Snoezelen je metóda, ktorá sa realizuje v upravenom prostredí. „Sú tam svetelné efekty, príjemná relaxačná hudba, rôzne vône a hračky, napríklad na stimuláciu hmatu. Tiež sa tam nachádza vodná posteľ,“ opisuje miestnosť Jana Hrčová.

Účelom miestnosti je navodiť príjemný pocit pohody. Základnou myšlienkou je „nič sa nemusí, všetko je dovolené“.

Snoezelen je určený pre deti s ťažkým mentálnym, telesným, zmyslovým alebo kombinovaným postihnutím. V súčasnosti sa táto metóda využíva u detí, ale aj u dospelých.  „Ide aj o špecifickejšie diagnózy, ako sú napríklad autizmus alebo poruchy správania. Vhodná je aj pre seniorov s alzheimerovou chorobou alebo s inými psychiatrickými diagnózami. Využíva sa však aj u ľudí bez postihnutia, ako forma relaxácie,“ povedala o účinkoch Hrčová.

Projekt sumou 3000 eur podporila Nadácia Pontis.

Zuzana Rojíková



Pridaj komentár