Ružomberská katedra žurnalistiky prijíma poslucháčov už pätnásty rok

Priestory mediálnych štúdií Univerzitnej knižnice Katolíckej Univerzity v Ružomberku koncom apríla naplnili noví potenciálni študenti žurnalistiky. Katedra prijíma uchádzačov už po pätnástykrát.

Dvadsaťosem uchádzačov absolvovalo písomnú skúšku a ústny pohovor. Gramatický test preveril znalosť spisovnej slovenčiny. Uchádzači mali za úlohu vytvoriť aj spravodajský text. ,,Zo záujemcov máme veľmi dobré dojmy, pri pohovore sledujeme ako sa prezentujú a čo ich motivuje študovať žurnalistiku,“ zhodnotil predseda komisie Pavel Izrael.

Kandidáti mali možnosť oboznámiť sa s prostredím mediálneho centra a prácou súčasných študentov. ,,Katedra má v rámci Slovenska veľmi dobré preferencie a žurnalistika je zaujímavý odbor, ktorý má perspektívu,“ vysvetlil jeden z uchádzačov, prečo sa prihlásil.

Zoznam prijatých uchádzačov, ako aj informácie o druhom kole prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke univerzity.

DSC_0016

DSC_0010

DSC_0014

Magdaléna Paluchová

Foto: Juraj TichýPridaj komentár