Katedra žurnalistiky privítala prvákov

Študenti druhého ročníka žurnalistiky aj tento rok zorganizovali katedrovicu, na ktorej prijali medzi seba budúcich novinárov.

Žurnalisti sa 27. 11. 2013 stretli v jedálni Pedagogickej fakulty. Okrem úloh, ktoré museli učitelia a prváci plniť, program zahrňoval aj tombolu a vtipné videá. Program moderovali Mária Gajdárová a Vladimír Kováč. Na túto udalosť pozvali druháci aj bývalého učiteľa Katolíckej univerzity Petra Greča.

Prvák žurnalista, Tomáš, ohodnotil tohtoročnú katedrovicu takto: ,,Splnila všetky moje očakávania. V prvom rade som sa výborne zabával. Prekvapili ma najmä učitelia, ktorí ukázali, že si vedia zo seba urobiť srandu. Žurnalisti ukázali že sú originálni!“

Pýtali sme sa aj na názor druhákov, prečo si vybrali tému western, a či dopadla katedrovica podľa ich predstáv: ,,Tému western sme si vybrali, lebo sa nám zdala málo ošúchaná a ľahko spracovateľná. Boli sme milo prekvapení ako pekne sa dokázali prváci vyobliekať. S priebehom sme spokojní. Ľudia sa bavili, vytvorili sme jednu veľkú partiu. Očakávania sa splnili!“ odpovedala študentka druhého ročníka žurnalistiky, Terka Murcková.

Po programe prváci dostali do opatery talizman, ktorý musia strážiť a o rok odovzdať ďalším prvákom. Odovzdávanie talizmanu je tradíciou každej žurnalistickej katedrovice. Každý z učiteľov dostal od druhákov výnimočný darček. Po programe sa všetci presunuli do baru Oko a spoločne sa zabávali.

 Pridaj komentár