Katedry privítali nováčikov

Stretnutie prvákov bakalárskych študijných programov slúži na to, aby sa oboznámili s katedrou, zoznámili s jej členmi a hlavne so systémom a náplňou práce, ktorá ich čaká. Katedra žurnalistiky využila túto príležitosť a ponúkla možnosť študentom nahliadnuť do mediálneho centra, ktoré sa presunulo do nových priestorov univerzitnej knižnice.

Na začiatku sa predstavili členovia katedry, s ktorými sa študenti žurnalistiky stretnú vo vyšších ročníkoch, ale aj v prvom ročníku bakalárskeho štúdia.

Katedra znamená miesto vysokoškolského profesora a skladá sa zo štyroch skupín. Najdôležitejšiu a najhlavnejšiu skupinu tvoria profesori, potom docenti, odborní asistenti a nakoniec doktorandi. Vedúcim katedry je Imrich Gazda, a jeho zástupcom je Pavel Izrael. Katedra však tento rok oslávila aj svoje jedenáste výročie od jej založenia a má viacero ročníkových absolventov. Mnoho študentov, ktorí vyštudovali odbor žurnalistika, pracujú v rozhlasových, v celoslovenských a regionálnych médiách, agentúrach. Systém práce a jej náplň sa bude odvíjať od profesorov, docentov a doktorandov, ktorý sa so svojimi kolegami (študentmi) dohodnú na spoločných pravidlách, skúškach a o priebehu vyučovania. Študenti prvého ročníka bakalárskeho študijného programu žurnalistika, mali v rámci tohto stretnutia s katedrou možnosť nahliadnuť do mediálneho centra, kde v budúcnosti nazbierajú nové skúsenosti a prax, ktorá by ich mala motivovať k dosiahnutiu svojho cieľa. Za mediálne centrum je zodpovedný Marek Hasák, ktorý ochotne požičiava študentom technické vybavenie, ktoré sa nachádza v tomto centre. Študenti majú k dispozícii na požičanie kamery, diktafóny a fotoaparáty, s ktorými je zážitok pracovať. Dozvedeli sa, že mediálne centrum tvorí strižňa, rozhlasové štúdio a televízne štúdio, ktoré sa delí na štúdio a réžiu.

V rozhlasovom štúdiu majú možnosť nahrávať nielen žurnalisti, študenti z filozofickej fakulty, ale aj rôznych iných fakúlt.

Autor: Michaela BelkoťákováPridaj komentár