Katolícka univerzita má nových zahraničných študentov

Program Erasmus pokračuje aj v letnom semestri. Počet poslucháčov Katolíckej univerzity sa zvýšil.

Filozofickú fakultu navštevujú traja poľskí študenti z Katolíckej univerzity Jána Pavla II. Dvaja v odbore filozofia a jedna študentka v odbore žurnalistika.

Aj naši siedmi študenti, v rámci toho istého programu, sa budú v tomto semestri vzdelávať na školách v zahraničí. Navštívia Poľsko, Nemecko a Českú republiku. Ďalší dvaja študenti odišli na stáž do Českej republiky. Informácie nám poskytla pracovníčka filozofickej fakulty pani Zeleňáková.

Európska komisia pripravila nový program s názvom Erasmus+, ktorý zjednotil doteraz existujúce pogramy, akými sú Komenius alebo Leonardo da Vinchi. ,,Keď sa teraz zjednotili, sú efektívnejšie. Program Erasmus je konkurencie schopnejší,“ vyjadrila sa Mgr. Michaela Chovancová. Podľa jej ďalších slov, je hlavnou myšlienkou tohto programu modernizovať, zlepšovať kvalitu vzdelávania, zvyšovať kvalifikáciu študentov, lepšie ich pripraviť na život, a tiež zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov univerzity.Pridaj komentár