Katolícka univerzita má svoj prvý objav

Prvým objavom na Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku je energeticky modifikovaná biomasa, ktorá môže pomôcť vyriešiť aj energetické problémy a hlad vo svete.

Prvý významný objav na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku vynašiel pracovník Pedagogickej fakulty (PF) KU Jaroslav Demko. Ide o biologický materiál, ktorého súčasťou je aj tzv. fytomasa, čiže rastlinná biomasa. Podľa Demka je potrebné hľadať také súčasne vznikajúce energetické zdroje, ktoré sú schopné vlastnej obnovy. „Súčasné  obnoviteľné zdroje energie nie sú pre každú geografickú oblasť rovnaké. Menia sa tak, že pre jednu oblasť  môže byť najvýhodnejšia slnečná energia, pre inú vodná alebo veterná energia,“ tvrdí Demko a ďalej dodáva: „Zabezpečenie dostupných a bezpečných energetických zdrojov  sa pre ľudstvo stáva kľúčovou otázkou.“ Biomasa sa bude energeticky využívať spaľovaním alebo sa bude premieňať na kvalitnejšie formy biogénnych palív. Produkcia energeticky kvalitnej biomasy bude dôležitá a stane sa aktuálnym vedeckým a praktickým problémom.  „Predpokladom je, že keď chceme dosiahnuť pri rovnakej hmotnostnej  produkcii vyššiu energetickú produkciu, musíme chemicky upraviť biomasu tak, aby sa dosiahla jej vyššia energetická hodnota,“ vysvetľuje Demko. Energetické zušľachtenie biomasy na zvýšenie obsahu makroergických látok ukázalo, že chemická cesta ovplyvnenia fyziologických procesov je najlepšia. Takže sa podarilo nájsť cestu, ako zvýšiť energetickú hodnotu biomasy, teda zvýšiť spaľovacie teplo a výhrevnosť. „Táto skutočnosť súvisí tiež s lepším využitím slnečného žiarenia.  Zvýšila sa fotosyntetická účinnosť, čo je pre fyziológiu rastlín  veľmi významnou skutočnosťou. Tento  počin má vedecký, ale aj hospodársky význam. Pomohlo by to vyriešiť energetické problémy a hlad vo svete,“ hovorí Demko.

Jaroslav Demko sa narodil v Ružomberku. Viedol Vodárenskú spoločnosť  Ružomberok. Jeho špecializáciou je bioenergetika, environmentalistika, voda a odpady. V súčasnosti pracuje na Katedre biológie a ekológie PF KU.

Veronika GrečnárováPridaj komentár