Katolícka univerzita napreduje v kvalite

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila rebríček kvality slovenských vysokých škôl už po deviatykrát. Medzi 109 hodnotenými fakultami boli aj fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

V rebríčku bola Katolícka univerzita (KU) posudzovaná v kategóriách teologických, pedagogických, filozofických a lekárskych odborov. Najlepšie sa z fakúlt KU umiestnila filozofická fakulta, ktorá obhájila svoje minuloročné štvrté miesto. Najväčší nárast hodnotenia zaznamenala v ukazovateli atraktivita štúdia. Vo svojom odbore obsadila prvú priečku v úspešnosti získavania grantov.

Teologická fakulta skončila vo svojej skupine na piatom mieste. V tejto kategórii sa najlepšie umiestnila Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá sa na vrchol presunula zo štvrtého miesta. Pedagogická fakulta KU sa umiestnila na šiestej pozícii. Za týmto postupom z ôsmeho miesta je hlavne nárast zahraničných grantov.

V skupine lekárskych fakúlt sa Fakulta zdravotníctva KU posunula o dve miesta. Obsadila tak siedmu priečku. Najlepšie sa umiestnila Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Hodnotenie vysokých škôl preukázalo trend poklesu záujmu o štúdium. Od roku 2007 počet záujemcov o vysokoškolské štúdium každý rok postupne klesá. Tento rok záujem uchádzačov prekročil hranicu. Na vysoké školy sa prihlásil menší počet uchádzačov, ako bol plánovaný počet prijatých na štúdium. Agentúra ARRA predpokladá, že záujem o vysokoškolské štúdium bude klesať až do roku 2020.

ARRA je nezávislé občianske združenie, ktoré už od roku 2004 poskytuje informácie o kvalite vysokých škôl, zverejňuje ich rebríček ako aj rebríček jednotlivých fakúlt, vytvorený podľa nezávislých hodnotení. Do úvahy sa berú verejne dostupné a overené dáta jednotlivých vysokých škôl z oblasti vzdelávania, záujmu o štúdium, vedy a výskumu, doktorandského štúdia a úspešnosti získavania grantov.Pridaj komentár