Katolícka univerzita našla nové talenty

Sedemnásty október 2013 stal sa dňom, kedy Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) našla v radoch študentov nové talenty. Účinkujúci museli predviesť všetko, čo v nich je, aby vyhral ten najlepší.

 

Aula Jána Pavla II. bola miestom, kde sa stretli študenti, pedagógovia či rodina účinkujúcich, aby našli najtalentovanejšieho človeka KU. Tí, ktorí chceli skúsiť šťastie, mali možnosť tak urobiť do pondelkového popoludnia, kedy bola uzávierka prihlášok. Urobilo tak 9 záujemcov, ktorí  v stredu večer predviedli svoj talent takmer plnej sále divákov. Roly moderátorov sa zhostili študenti žurnalistiky Rastislav Kuba, PR manažér Rádia Pulz a Peter Debnár, tiež pôsobiaci v menovanom rádiu. Pred začiatkom súťaže bolo publikum vyzvané  k spoločnej modlitbe, aby tak duchovne posilnili súťažiacich v zákulisí.  Súťaž sa niesla v príjemnom duchu, a porota tak mala naozaj ťažké rozhodnúť  o tom, kto zo súťažiacich, ktorí prevažne spievali, vyhrá. Napokon sa zhodli na tom, že výherkyňou sa stane študentka Michaela Baláková . Bola odmenená sumou  40 eur a búrlivým potleskom divákov. Na druhom mieste skončil Peter Hric, ktorý pred vystúpením pobavil publikum tým, že nechtiac spôsobil technické výpadky hudobnému doprovodu. Ten sa napokon stal aj výhercom diváckej ceny.

Ako tretia sa umiestnila študentka prvého ročníka na katedre žurnalistiky, Klaudia Lacušová. Prekvapením bola aj účasť pedagogického zamestnanca v súťaži, Stanislava Košča. Každý divák dostal spolu so vstupenkou aj hlasovací lístok, kde mohol zakrúžkovať svojho favorita, ktorý vyhrá divácku cenu. Medzi vystúpeniami a vyhlásením výsledkov sa žrebovala tombola, v ktorej mal každý z publika možnosť vyhrať.

Súťaž „KU má talent“ už tradične patrí k udalostiam, ktoré sa na pôde Katolíckej univerzity udejú počas akademického roka. Študenti univerzity tak dostanú možnosť predviesť svoje schopnosti, danosti, nadania a talenty.

 

Nikola Juríková

 Pridaj komentár