Katolícka univerzita odštartovala sériu prednášok o vzdelávaní

Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku prebehla konferencia o výchove a vzdelávaní. Zúčastnili sa na nej pedagógovia a študenti z univerzity, ale aj z iných škôl v okolí.

DSC_5369

V stredu 23. októbra sa v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku konala konferencia s názvom „Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému v spoločnosti“. Obsahom konferencie bol súbor prednášok, ktoré jednotliví prednášajúci odprezentovali v Aule Jána Pavla II. Hlavnou témou všetkých prezentácii bol pobyt mladého človeka vo virtuálnom svete a vplyv na jeho hodnotovú orientáciu.

Sériu prednášok začala Janka Majherová, ktorá dramatickou ukážkou poukázala na túto problematiku. Zaoberala sa virtuálnou realitou, jej definíciami a použitím v bežnom živote. Spolu s poslucháčmi sa snažila odpovedať na základnú otázku tejto problematiky, a to „Ako komunikovať navzájom v prostredí ovplyvnenom virtuálnou realitou?“.

Následne po nej sa so svojou prednáškou s názvom „Cynizmus versus pravda v komunikácii“ predstavil rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeusz Zasępa. Hlavnou myšlienkou jeho prednášky bolo odmietanie cynickej výchovy dieťaťa, čo znamená, vychovávať deti v bezstresovom prostredí. Pozastavoval sa aj nad zásadou cynikov, ktorá hovorí, že najvyššia hodnota v živote človeka je sloboda, demokracia a tolerancia, nie láska ani pravda.

Nasledovala Daniela Kolibová z Katedry pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku so svojou prednáškou „Virtuálny svet a jeho dopad na psychiku mladého človeka“. Autorka sa v nej venuje kyberšikane a snahe virtuálnej reality zabrániť rozvoj flexibilnej a sociálne adjustovanej osobnosti.

Ešte pred obedňajšou prestávkou vystúpil Ivan Podmanický z Trnavskej univerzity v Trnave,  ktorý aj osobnými skúsenosťami objasnil svoju tému „Vzťahy mladých ľudí vo virtuálnom svete“.

Program pokračoval posledným prednášajúcim a to Jánom Draveckým, riaditeľom diecézneho školského úradu v Spišskej Kapitule. Prednáška mala názov „Virtuálny svet žiakov cirkevných stredných škôl v Spišskej diecéze“. 

Po poslednej prednáške začala diskusia s jednotlivými prednášateľmi. Na záver konferencie bola prehliadka knižničných priestorov univerzitnej knižnice. Organizátorom celej konferencie boli: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, Biskupský úrad v Spišskom Podhradí, Nadácia Konráda Adenaura, Fórum pre verejné otázky, Pedagogická fakulta Katolíckej Univerzity.

 

Ilustračné foto

Autor: Jakub Fulla

 Pridaj komentár