Katolícka univerzita otvorila pre verejnosť svoje brány

Katolícka univerzita v Ružomberku ponúkla potenciálnym záujemcom o štúdium na univerzitnej pôde možnosť pohľadu do jej radov. Platilo tak staré známe – lepšie jeden raz vidieť, než stokrát počuť.

Deň otvorených dverí prilákal 12. februára množstvo študentov maturitného ročníka stredných škôl. Stredoškoláci sa v mnohých prípadoch v spoločnosti rodičov prišli zoznámiť s ich možným budúcim univerzitným pôsobiskom. Verejnosť sa však oboznámila nielen s priestormi fakúlt, ale i študentským ubytovaním alebo spôsobmi stravovania. Nádejní budúci študenti KU sa taktiež zoznámili s pedagógmi, ktorí si ich v prípade prijatia, od nového akademického roka zoberú pod svoje krídla.

Začiatok udalosti na fakulte zdravotníctva bol naplánovaný na deviatu hodinu. Pedagogická a filozofická fakulta odštartovali o desiatej. Všetky tri fakulty sa po registrácii návštevníkov prezentovali študijným programom a sprievodnými akciami. Fakulty pripravili pre hostí aj žrebovanie o hodnotné ceny. V tombole sa nachádzali nové  iPady, iPody a tablety.

Katedra žurnalistiky ponúkla záujemcom zábavné rozhlasové a televízne moderovanie. Účastníci si tak na vlastnej koži mohli vyskúšať, ako to funguje v praxi. Medzi budúcimi študentmi KU sa skloňovali slová ako kvalita, spokojnosť alebo ústretovosť. Univerzita tiež disponuje kvalitným technickým vybavením a modernou knižnicou.

,,Dnes tu vládla veľmi príjemná atmosféra. Bola som milo prekvapená prístupom všetkých tých, ktorí sa podieľali na jej vytvorení. Nadobudla som všetky dôležité poznatky, ktoré som potrebovala vedieť. O Katolíckej univerzite som si vytvorila kladný obraz. Určite budem premýšľať v blízkej budúcnosti o tom, aby moje kroky viedli práve na túto cirkevnú školu. Bola by som šťastná, ak by od septembra bola univerzita v Ružomberku mojím druhým domovom,“ prezradila Mária, záujemkyňa o štúdium na katedre psychológie na filozofickej fakulte.

Prioritou tohto podujatia je každoročne poskytnúť dôležité informácie o študijných programoch jednotlivých katedier a informovať mladých stredoškolákov o podmienkach prijímacieho konania. Práve dokonalá príprava by mala byť zárukou na úspešne prijatie maturantov do vysokoškolského prostredia.

Text a foto: Tomáš Kotlárik

 Pridaj komentár