Katolícka univerzita presadzuje ideu európskej spolupatričnosti

Ružomberok- Pedagogická fakulta (PF) Katolíckej univerzity (KU) vyzýva základné a stredné školy k osvojovaniu si myšlienky zjednotenej Európy. Apeluje projektom Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo.

Projekt je súčasťou KEGA výskumov PF KU. Ako uvádza oficiálna stránka fakulty, riešiteľský tím na čele s dekanom PF KU Tomášom Jablonským vychádza z princípov subsidiarity a partnerstva pri budovaní spoločnej Európy. Aplikáciou do vzdelávacieho procesu chcú riešitelia pozdvihnúť európske povedomie a vzbudzovať v mladých ľuďoch zásady spolupatričnosti v budovaní jednotnej Európy. Posolstvo projektu tak smeruje k mládeži ako sprístupnenie kultúrneho dedičstva a hodnôt pre budúcu generáciu určujúcu ďalšie smerovanie Európy.

S napĺňaním stanovených cieľov projektu sa začalo v roku 2011, konečné štádium je plánované na rok 2013, uvádza stránka fakulty.Pridaj komentár