Katolícka univerzita školí pracovníkov sociálnych služieb

Ružomberok, 26. marec 2012– Pedagogická fakulta (PF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku dohliada na profesionalitu  a kvalitu práce sociálnych pracovníkov. Svedčí o tom jej rozbehnutý projekt Výskum potrieb v organizáciách verejnej správy a tvorba vzdelávacích plánov pre zvýšenie znalostnej politiky na Slovensku.

Momentálne existuje na Slovensku viacero programov zameraných na vzdelávanie v oblasti sociálnej práce. Hlavným zámerom projektu je vypracovanie návrhu školenia pracovníkov zodpovedných za tvorbu systému vzdelávania zamestnancov v rámci sociálnych služieb. Ako uvádza hlavný riešiteľ projektu Ľubomír Pekarčík, je potrebné nastaviť programy na konkrétne potreby ďalšieho vzdelávania  verejnej správy, zamerané na prehlbovanie vedomostí  a zručností nevyhnutných pre profesijný rast sociálneho pracovníka. Vo forme osobných plánov rozvoja budú od roku 2012 súčasťou štandardov kvality. „Počas riešenia projektu prebieha priebežná syntéza výsledkov skúmania problematiky výskumu potrieb v organizáciách verejnej správy, ako aj príprava a distribúcia dotazníkov a organizovanie workshopov, kde sa stretávajú odborníci z praxe, pedagógovia z akademickej pôdy,“ uvádza riešiteľka Martina Špániková. Vzdelávacie programy na Slovensku sú v zmysle výskumu porovnávané s podobnými programami v rámci Európskej únie.

Projekt bol prezentovaný na Inštitúte Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne v novembri 2011. Cieľom workshopu bola diskusia odbornej verejnosti k problematike skvalitnenia systému školenia. Ukončenie dvojročného výskumu je plánované na rok 2013.Pridaj komentár