Katolícka Univerzita skúma stredovekú hudbu

Ružomberok 14.2.2012 – Katolícka Univerzita v Ružomberku sa podobne ako ďalšie univerzity v spolupráci so SAV spolupodieľa na projektoch VEGA. Jedným z nich je projekt s názvom Pramene stredovekej hudby cirkevných knižníc na Slovensku, ktorého riešiteľom za KU je Rastislav Adamko. Prezradil, že projekt je zameraný na analýzu pamiatok stredovekej hudby z územia Slovenska. Cieľom je vytvoriť komplexný prehľad stredovekých hudobných pamiatok.

Pán Adamko v spolupráci s hlavnou riešiteľkou za SAV, Evou Veselovskou už vypracovali mnoho článkov, ktoré boli publikované na medzinárodných konferenciách a vydania sa dočkali aj dve katalógové fragmenty.

Ako cieľ si Rastislav Adamko určil „vydať v spolupráci so SAV monografiu o stredovekej liturgickej hudbe na Slovensku.“

Dominik FarkašPridaj komentár