Katolícka univerzita slávila na obidvoch stranách Váhu

Nový akademický rok sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku oficiálne začal 25. septembra. Slávnosť otvorenia nového roka pozostávala z troch výnimočných udalostí.

Otvorenie akademického roku 2013/2014 odštartovalo svätou omšou – Veni Sancte. Pozvanie do Kostola svätej Rodiny v Rybárpoli prijali okrem študentov a pedagógov aj osobnosti z cirkevných, politických, či akademických kruhov. Nechýbalo ani privítanie zúčastnených a vzývanie Ducha Svätého. Kázeň sa niesla v duchu pokory, výzvy učiť pre život a potreby modlitby pre štúdium. Bohoslužbu slávenú po latinsky doprevádzal univerzitný zbor Benedictus. V repertoári počas dňa predstavili skladbu  Leoša Janáčka, Ireneusza Pawlaka, či W. A. Mozarta a iných.

Spev nechýbal ani na opačnom brehu Váhu, na odovzdávaní čestného titulu doctor honoris causa kardinálovi Grocholewskému. Čestný titul mu bol udelený za angažovanosť v budovaní katolíckeho školstva vo svete, za prínos v oblasti katolíckej výchovy a za vklad k pozdvihnutiu kanonického práva na Slovensku. „Azda pre nijaký národ som neurobil toľko, koľko som urobil pre Slovensko. A mám z toho radosť,” Mons. Peter Holec pripomenul slová kardinála Grocholewského.

Slávnosť pokračovala otvorením čerstvo vybudovanej univerzitnej knižnice. Po príhovore riaditeľky knižnice Sone Hlinkovej a posvätení budovy nasledovala prehliadka priestorov. Súčasťou knižnice je aj nové mediálne centrum, kaviareň či vydavateľstvo Don Bosco. Pozvaní hostia sa stretli na pripravenej recepcii, ktorú obohatila živá hudba.Pridaj komentár