Katolícka univerzita spolupracuje aj s Indiou

Ružomberok, 2. apríl 2012- Katedra misijnej a charitatívnej činnosti Pedagogickej fakulty (PF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku vyslala svojho zástupcu na pracovnú stáž do Indie. Prehĺbila sa tak medzinárodná spolupráca.

Zástupkyňa vedúceho katedry Vladimíra Antolová nastúpila na stáž  9. februára 2012, jej pôsobiskom bolo School of social work na Rajagiri College of Social Sciences v Kerale. „Celý učiteľský tím sa mi od prvého dňa naplno venoval. Prvé oficiálne stretnutie som mala s pani dekankou školy, rektorom a riaditeľom inštitútu. Každý deň som mala naplánované diskusie s niektorým z učiteľov,“ uvádza vo svojej správe Vladimíra Antolová. Predmetom rozhovorov bol vzdelávací systém v Indii a na Slovensku, kultúra oboch štátov a realizované vedecké výskumy. Stáž zahŕňala tiež návštevy sociálnych inštitúcií spadajúcich pod Rajagiri College, kde mala doktorka možnosť zúčastňovať sa odborných aktivít. Zároveň spolupracovala so študentmi v rámci Social Work Students’ Forum (SWARAJ), kde prednášala o možnostiach vzdelávania na KU a tiež o Slovensku. „Mala som možnosť sprevádzať študentov na  trojdňovom pobyte spoznávania sociálnych inštitúcií v hlavnom meste Keraly v Trivandrapuram,“ spomína doktorka.

V druhej časti pobytu pôsobila Vladimíra Antolová ako dobrovoľníčka u Misionárok lásky v Kalkate. V rámci zariadenia Shishu Bhavan vypomáhala so starostlivosťou o postihnuté deti. Napriek chudobnému prostrediu Kalkaty doktorka hodnotí skúsenosť pozitívne: „Bola to nesmierne obohacujúca činnosť, kde som mala možnosť nahliadnuť do reálnej práce misionárok a tiež stovky dobrovoľníkov z celého sveta.“ Pracovný pobyt bol ukončený 10. marca 2012.

Ako uvádza stránka PF KU, School of social work na Rajagiri College of Social Sciences v Kerale bola jedna z prvých inštitúcií v južnej Indii, ktorá položila základy programu sociálna práca. Štúdium na Rajagiri college má svoj kredit aj v zahraničí a jeho pedagógovia sú pozitívne naklonení k ďalšej spolupráci s Katolíckou Univerzitou v Ružomberku a vzájomným výmenným programom. „Keďže v rámci Katedry misijnej a charitatívnej činnosti chceme vytvoriť priestor pre možnosť stáží a praxe s vykonávaním sociálnej a charitatívnej činnosti v rôznych štátoch, táto spolupráca by bola veľmi prínosná,“ dodáva Vladimíra Antolová.Pridaj komentár