Katolícka univerzita v Ružomberku sa pýši prvým objavom

demko

Enviromentalista, ekológ, výskumník a pedagóg Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU)  Jaroslav Demko vynašiel technické riešenie, ktorým je možné zvýšiť technické parametre biomasy.

„Nebojím sa povedať, že by to pomohlo vyriešiť energetické problémy ľudstva, ako aj problém hladu vo svete,“ vyjadril sa Jaroslav Demko, ktorý je hlavným aktérom vynálezu.    Fosílne zdroje energie majú svoje obmedzenia a ich význam bude závisieť od ich ekonomicko –  technickej dostupnosti a environmentálnej akceptovateľnosti. Preto je potrebné hľadať obnovujúce sa energetické zdroje. Súčasné obnoviteľné zdroje nie sú rovnaké pre každú zemepisno-geografickú oblasť, ale menia sa vzhľadom od pôsobenia rôznych faktorov. Niekde môže byť výhodnejšia slnečná energia, inde vodná energia či energia vetra. Pre našu polohu je to aj biomasa, ktorá sa bude v budúcnosti využívať nielen priamo spaľovaním, ale aj zmenou  na iné ušľachtilejšie formy biogénnych palív.

Výnimočnosť objavu spočíva aj v tom, že energeticky modifikovaná biomasa je produktom fotosyntézy. Demko sa zameral predovšetkým na to, ako zvýšiť energetické parametre, spaľovacie teplo a výhrevnosť biomasy. Súvisí to taktiež s lepším využitím slnečného žiarenia, teda sa zvýšila fotosyntetická účinnosť. Tento vynález má teda vedecký aj hospodársky význam. Objav, ktorý bol zaregistrovaný Úradom priemyselného vlastníctva, teraz čaká na dokončenie patentového konania.

Jaroslav Demko sa narodil v Ružomberku, kde aj pôsobí ako pedagóg na Katedre biológie a enviromentalistiky Pedagogickej fakulty KU.

Autor: Veronika BalážováPridaj komentár