Katolícka univerzita zjednocuje mediálne weby

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) si dáva záležať na univerzitných weboch po grafickej stránke. Rozhodla sa zjednotiť TV UNICA, rádio PULZ a časopis ZUMAG.

Weby KU neboli vždy také prepracované ako dnes. ,,Webové stránky, za ktorými stojí katedra žurnalistiky sa vyvíjali postupne“povedal Pavel Izrael, zástupca vedúceho katedry žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Medzi prvé weby patrila stránka časopisu ZUMAG, čo je skratka žurnalistického  magazínu. Slúžila pre študentov, kde si mohli ukladať svoje osobné blogy. Keďže rádio Pulz je internetové rádio, nutne potrebovalo internetovú stránku. Pred niekoľkými rokmi  sa vedenie katedry žurnalistiky rozhodlo vytvoriť centrálnu stránku media.ku.sk zastrešujúcu médiá v starostlivosti katedry žurnalistiky a popritom by fungovala ako významný zdroj informácií o dianí na univerzite.

V roku 2013 pribudla stránka rodinaamedi.ku.sk a slovnik.ku.sk. Obe stránky sú výstupom vedeckých projektov realizovaných na katedre. Prvá stránka je určená rodičom a vychovávateľom a venuje sa mediálnej výchove. Druhá stránka je určená novinárom a všetkým tým, ktorí môžu na internete hľadať vysvetlenia žurnalistických a náboženských termínov.

Tento rok sa katedra žurnalistiky rozhodla stránky redizajnovať, aby sa vizuálne zjednotili. Každé médium má teraz samostatnú stránku dostupnú aj cez centrálnu stránku media.ku.sk.

Názov univerzitnej televízie vzišiel z internetového hlasovania. Za obsah stránok nesie zodpovednosť katedra žurnalistiky, ale samostatné novinárske celky tvoria hlavne študenti. Výnimkou je web rodinaamedia.ku.sk a slovnik.ku.sk, kde študenti neprispievajú.

 

 Pridaj komentár