Katolícku univerzitu navštívil Ján Mitáč

Na Filozofickej fakulte sa dňa 20. 11. 2013 konala prednáška s názvom Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945. Prednášku viedol Ján Mitáč, pracovník z Ústavu pamäti národa.

Vo svojej prezentácii Mitáč opísal Viedenskú arbitráž a jej dopady na život Slovákov. Okomentoval vtedajší politický život, procesy maďarizácie, školstvo, kultúru a hospodársko-sociálnu situáciu po Viedenskej arbitráži.

Procesy, ktoré sa diali na južnom Slovensku, opísal takto: ,,Ak rodičia nedali svoje deti do škôl, prišli o prácu,“ a rozprával aj o tom, ako maďarská armáda pálila slovenské knihy: ,,Všetky knihy z knižnice vyhádzali na dvor a zničili aj obrazy Masaryka a Beneša.“

Podľa Mitáča však netrpeli na južnom Slovensku len Slováci, ale rovnako aj Maďari, ktorí žiadali návrátiť sa späť k ČSSR: ,,Maďari sľubovali plné vlaky potravín. Tajne písali na budovy heslá: ,,Prácu, chlieb alebo Čechov spať.“

Súčasťou prednášky bol aj jeden z posledných filmov Ústavu pamäti národa. Na konci tohto filmu odznela veta: ,,Nám ostáva veriť, že národ, ktorý pozná svoje dejiny, ich nebude musieť zopakovať.“

Ján Mitáč vyštudoval odbor dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčastnosti pracuje v Ústave pamäti národa. Skúma predovšetkým problematiku slovenského juhu v rokoch 1938 – 1945, odstúpeného po Viedenskej arbitráži Maďarsku.

IMAG0469

 Pridaj komentár