Každoročné hodnotenie fakúlt vysokých škôl je tu opäť

Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA každoročne informuje o vývoji a kvalite 109 fakúlt vysokých škôl na Slovensku. Toto nezávislé občianske združenie takto informovalo už po deviaty krát.

Zo všetkých fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v celoslovenskom meradle najlepšie obstála Filozofická fakulta KU. V skupine FILOZOF obhájila minuloročné štvrté miesto. Popredné miesta v skupine však obsadili fakulty, ktoré nie sú filozofické a čiastočne sú zamerané aj na prírodné vedy. „Viaceré fakulty si tiež bodovo pohoršili pri indikátoroch grantovej úspešnosti, to je ale spôsobené skôr výrazným zvýšením zahraničných grantov pre Filozofickú fakultu KU, čím sa dramaticky navýšila referenčná hodnota s ktorou boli ostatné fakulty porovnávané,“ zhodnotila ARRA vo svojej správe.

Pedagogická fakulta KU sa v skupine PEDAGOG umiestnila na šiestom mieste. V tabuľke si polepšila o dve miesta oproti minulému roku. Teologická fakulta KU neobhájila štvrté miesto z rokov 2012 a 2011 a tak obsadila piate miesto v skupine TEOLOG. Vedenie ARRA však konštatuje, že Teologická fakulta KU stále patrí k fakultám s vysokou hodnotou záujmu o štúdium. Fakulta zdravotníctva KU obsadila v skupine MED siedme miesto, čím si polepšila od minuloročného deviateho.

Akademická rankingová a ratingová agentúra je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004. Jej poslaním je prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania a vedy na Slovensku prostredníctvom aktívneho získavania, analýzy a zverejňovania všeobecne dostupných a overiteľných údajov. Prieskum robí ARRA hlavne s cieľom podnecovať kladné zmeny na slovenských vysokých školách.

Jakub FullaPridaj komentár