Každý študent bol raz prvákom

Letný semester znamená pre mnohých študentov Katolíckej univerzity návrat do reality. Študentskej reality. Študenti vyšších ročníkov si na striedanie semestra, skúškového obdobia, prázdnin, či na rôzne akcie a vysokoškolské nástrahy už stihli zvyknúť. Tí, pre ktorých je toto obdobie niečo nové sú prváci.
Zimný semester sa pre viacerých z nás niesol v znamení adaptácie na okolité prostredie, spolužiakov, hŕbu učenia či obávané skúškové obdobie. Opustenie domova a spolunažívanie v jednej miestnosti s ľuďmi, ktorí unikli vašim predstavám o dokonalom priateľstve, vyvoláva stres u mnohých prvákov. Nie celý vysokoškolský život je len o obavách. Znamená aj novú etapu života, osamostatnenie, naučenie sa komunikovať s ľuďmi či byť zodpovedný. Zodpovedný za svoje skutky, správanie a prístup k učeniu. Práve cieľom Katolíckej univerzity je formovať človeka ako osobnosť. ,,KU bola podľa môjho názoru, taký osudový výber. Spoznala som skvelých ľudí a zaradila sa do kategórie vysokoškolákov. Svoj výber určite neľutujem pretože žurnalistika je to čomu som sa chcela vždy venovať. Semester mi dal hlavne to, že netreba podceňovať situáciu ani svoje schopnosti a že svojím úsilím sa posúvam stále ďalej.´´ ohodnotila svoj výber vysokej školy študentka prvého ročníka žurnalistiky, Zuzana.
Stresové obdobie sa začína práve počas skúškového obdobia. Neznalosť z toho, čo nás, prvákov čaká, kedy sa to začne a zároveň aj skončí. Mnohí, sa zamýšľajú nad tým, ako sa v priebehu pár dní a nocí dá naučiť nezrozumiteľný text z niekoľkých kilogramov papiera a zároveň ostať človekom, akého ostatní poznajú. Dá sa to. Alebo vo väčšine prípadov sa to dá zvládnuť. ,,Najviac som sa obávala neuveriteľného obsahu učiva, ktoré ma pred začiatkom skúškového čakalo. Zdalo sa mi nemožné zvládnuť to, ale nakoniec som úspešne urobila všetky skúšky. Život vysokoškoláka prváka je iný ako život predtým. Človek sa musí trocha zmeniť. Svoje správanie voči sebe aj voči ostatným. Je to o zodpovednosti.´´ vyjadrila postoj k svojmu prvému roku na vysokej škole študentka angličtiny Daniela.
Človek sa musí naučiť žiť samostatne a zodpovedne. Byť vysokoškolákom znamená dospieť.   Práve vysoká škola je jedným z prostriedkov ako sa to dá nadobudnúť. Aj jednotlivé prekážky, stresujúce obdobia, plač, ale aj pekné chvíle a úspešné skúšky patria k tejto ére nášho života.

Mária GajdárováPridaj komentár