Kolégium KU hostilo spisovateľa Daniela Heviera

Spisovateľ, dramatik a textár Daniel Hevier prednášal študentom Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) o tvorbe i tvorení.

RUŽOMBEROK, 8. apríla – Kolégium KU pripravilo prednášku s autorom Danielom Hevierom na tému Tvorivosť ako pokračovanie stvorenia. Jej súčasťou bola aj diskusia a hudobný program študentov Michala Kentoša  a Veroniky Polomskej. Podľa vyjadrení spoluorganizátora a moderátora podujatia Matúša Demka si tému prednášky Daniel Hevier zvolil sám, nakoľko tvorivosť a kreativita sú univerzálnymi skutočnosťami, ktoré sa dotýkajú každého človeka. „Prednáška tak mohla obohatiť každého študenta, čo by nemuselo platiť v prípade, že by sa pán Hevier vyjadroval napríklad len k výtvarnému umeniu alebo len k literatúre,“ vysvetlil jeden z organizátorov podujatia, jezuita František Kovaľ

Podľa Heviera je tvorivosť súčasťou našej bytosti. Bez kreativity stráca podľa neho človek odvahu: „Strach byť tvorivý má vážnejšie dôsledky, ako sa môže zdať. Kreatívnosť nám pomáha nebáť sa prežívať aj tie situácie, ktoré nám nie sú vlastné.“ Autor viac než stovky kníh si myslí, že každý má povinnosť rozvíjať vlastnú kreativitu: „Tvorivosť sa týka nášho života. Dotýka sa jeho kvality.“

Aby mladý človek mohol meniť svet, potrebuje kreativitu. Myslím, že pán Hevier dnes študentom dodal povzbudenie i inšpiráciu k nej, “ vyjadril sa Kovaľ, ktorý zároveň vyslovil prianie, aby sa mladí ľudia pomocou využívania svojej tvorivosti menili, a tak zmenili i svoje okolie.

Sama rada píšem, kreslím a inak sa umelecky realizujem, preto bola pre mňa prednáška zaujímavá. Zaujímavé by tiež pre mňa bolo absolvovať autorove kurzy kreativity,“ povedala na margo podujatia študentka Klaudia.

Hevierova prednáška bola ôsmou z interdisciplinárneho prednáškového cyklu, ktorý Kolégium KU organizovalo každý utorok počas letného semestra. Cyklus ukončí diskusia s docentom Katedry hudobného umenia Pedagogickej fakulty KU Rastislavom Adamkom, ktorú organizátori naplánovali na 15. apríla. Posledná prednáška bude venovaná téme Je hudba jazykom? Hudobná rétorika v službe ohlasovania evanjelia.

Daniel Hevier (1955) sa venuje písaniu prózy, poézie, textov piesní, scenáristike a výtvarnému umeniu. Patrí k priekopníkom tvorivého písania na Slovensku. Vytvoril vlastnú metódu kreatívnosti, pomocou ktorej rozvíja start-upy (začínajúce podnikateľské projekty) a spolupracuje i s vrcholovými manažérmi.

Mária BiláPridaj komentár