Kolégium KU otvára druhý ročník

RUŽOMBEROK- Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje nový ročník, na ktorého tvorbe sa môžu podieľať aj študenti.

Program duchovnej a intelektuálnej formácie v Kolégiu KU môžu obohatiť v ďalšom roku aj študenti. Na prihlásenie sa je potrebné vyplniť dotazník, ktorého súčasťou je aj vypracovanie krátkej úvahy na jednu z vybraných tém ako je líderstvo, ja a Boh či viera v súčasnom svete. Termín na prihlásenie sa je do 25. mája 2014, po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobné pohovory.

„Dávame možnosť 10 – 15 študentom navzájom sa povzbudzovať, podieľať sa na svojich skúsenostiach, spolu sa formovať, meniť seba a svet okolo nás,“ povedal páter František Kovaľ.

Uchádzačom môže byť študent ktoréhokoľvek stupňa štúdia na Katolíckej univerzite (Bc., Mgr., PhD.), ktorý má záujem spoznať nových ľudí, intelektuálne sa rozvíjať a v komunite žiť naplno svoju vieru.

Program okrem pravidelných utorkových prednášok pre verejnosť ponúka študentom pravidelné diskusie na zaujímavé témy, možnosť prehĺbiť svoj duchovný život vlastným tempom a zažiť komunitu s novými priateľmi.

Podľa slov pátra Kovaľa ešte nie sú známe tváre hostí, pretože všetko je v štádiu pozývania: „Oslovujeme ľudí, ktorí dokážu prednášať svojím životom. Kolégium má formačný program, prednášajúci by mal byť teda osobnosťou, ktorá formuje.“

Projekt kolégia sa svojím charakterom vracia k počiatočným víziám KU – byť univerzitou, ktorá formuje a pripravuje budúcich kresťanských lídrov – absolventov ako zrelé a zodpovedné osobnosti, ktoré sú schopné múdrosťou a cnostným životom svedčiť o Pravde, Dobre a Kráse. „Intelektuálna a duchovná formácia v Kolégiu KU sa nevylučuje ani s dennou, ani s externou formou štúdia a je vhodnou príležitosťou k ďalšiemu osobnostnému rastu,“ doplnil prorektor Róbert Lapko.

Viac informácií na kolegium.ku.sk.

 Pridaj komentár