Kolégium KU prinieslo prednášku o kontroverzných osobnostiach Hlinku a Tisa

V utorok 8. októbra sa v novej univerzitnej knižnici konala prednáška iniciovaná Kolégiom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pozvanie prijal slovenský historik prof. Milan Stanislav Ďurica, ktorý na tému Politická kontinuita alebo zlom? Andrej Hlinka a Jozef Tiso prednášal celé 2 hodiny.

 

V úvode stretnutia privítal prorektor univerzity Robert Lapko všetkých prítomných a poznamenal, že profesor Ďurica je veľkým podporovateľom KU. Prednášku hudobne otvorili Marta Mažiarová a Veronika Súkeníková ako duo zobcových fláut so skladbou Jacques Christophe Naudo: Contredance en. Rondeau I, II.

Profesor Ďurica vo svojom rozprávaní pripomenul, že Andreja Hlinku i Jozefa Tisa osobne poznal a považuje ich za významných mužov našich národných dejín. Týchto dvoch kňazov a zároveň vedúce osobnosti politického života daného obdobia predstavil životopisným rozprávaním a poukázaním na mnohé pochybenia, ktoré sa uskutočňujú pri interpretácii ich života. „U Hlinku i Tisa možno konštatovať v podstate tú istú politiku. Ako u jedného, tak aj u druhého to bol hlavne kňazský charakter, ktorý podmieňoval a viedol ich politické pôsobenie,“ uviedol počas výkladu.

Prednášku uzavrela druhá skladba dua zobcových fláut. V následnej diskusii odpovedal profesor Ďurica na položené otázky. Nezabudol pripomenúť, že „musíme poznať historický rámec, aby sme vedeli, prečo je to tak a nie inak“.

Kolégium KU už 2. rok prináša ročný formačný program, v rámci ktorého sa snaží o duchovnú, ale aj intelektuálnu formáciu študentov. V aktuálnom ročníku študuje v kolégiu 10 mladých.

 

Mária ŠumichrastováPridaj komentár