Kolégium KU zorganizovalo prednášku o biblickom rozprávaní

Doktorka teológie Iveta Fides Strenková prednášala o biblickom rozprávaní.

RUŽOMBEROK, 11. február 2014. V letnom semestri, akademického roka 2013/2014, Kolégium Katolíckej univerzity (KU) pripravilo ďalších osem prednášok. Prvým hosťom bola doktorka teológie Iveta Fides Strenková. Venovala sa biblickej téme, narácii proroka Jonáša. „Táto téma je stále veľmi aktuálna a dokáže aj dnešného čitateľa, vtiahnuť do deja a ukázať mu nový pohľad na seba samého a Boha. Každý jeden z nás sa v tomto prorockom texte môže nájsť,“ vyjadrila sa doktorka teológie Iveta Fides Strenková.

Názov prednášky „Poslanie v živote človeka ako výzva k novým horizontom“ napovedal, že autorka pomocou naratívnej analýzy priblíži zmysel knihy proroka Jonáša a napomôže vidieť poslania v živote človeka z tejto perspektívy. „Myslela som tým, že naše poslanie je stavať sa človekom, premáhať seba samého tak ako Jonáš a otvoriť sa pre niečo nové,“ povedala doktorka teológie Iveta Fides Strenková.

Od roku 1994 – 1999 študovala na Teologickom inštitúte Karola Boromejského v Košiciach. V roku 2012 ukončila štúdium na Pápežskej Univerzite sv. Gregora v Ríme. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka Katolíckeho biblického diela.Pridaj komentár