Kolégium začalo letný semester s biblickou témou

Prvá prednáška Kolégia KU v letnom semestri mala názov: Poslanie človeka ako výzva k novým horizontom. Narácia v knihe proroka Jonáša.  

V univerzitnej knižnici sa v utorok 11. februára uskutočnila jedna z prednášok, ktoré organizuje  Kolégium KU.  Zúčastnili sa na nej nielen vyučujúci a študenti KU, ale aj široká verejnosť.  O objavovaní poslania v živote človeka prostredníctvom narácie, rozprávania, konkrétne v knihe proroka Jonáša rozprávala riaditeľka Katolíckeho biblického diela Iveta Fides Strenková. 

„Naše poslanie je stávať sa človekom a premáhať samých seba, tak ako Jonáš, ktorý musel zanechať niečo, aby sa otvoril pre niečo nové,“ vyzdvihla Strenková.

Narácia je podľa Strenkovej niečo veľmi živé, niečo, čo môže aj dnešného čitateľa vtiahnuť a zmeniť jeho  pohľad na svet, na ľudí aj na seba. Práve kniha proroka Jonáša má formu narácie, a preto sa môže človek s Jonášom identifikovať.

Prednášku doprevádzal hudobný program. Spev – Andrej Mocik a klavírny sprievod – Stefka Palovičová-Kovačeva.

Mgr. Iveta Fides Strenková, CJ, ThD. je členkou rehoľného spoločenstva Congregatio Jesu. Študovala Teologickom inštitúte Karola Boromejského v Košiciach  a na Pápežskej Univerzite sv. Gregora v Ríme. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka Katolíckeho biblického diela.

 

Alžbeta FilickáPridaj komentár