Konali sa voľby do akademického senátu

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity má nových zástupcov za zamestnaneckú a študentskú časť.

RUŽOMBEROK, 14. október 2014 – Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (AS PF KU) má nových zástupcov za zamestnaneckú a študentskú časť. Rozhodli o tom doplňujúce voľby, ktoré sa konali v pondelok na všetkých pracoviskách Katolíckej univerzity.  Za zamestnaneckú časť boli zvolení dvaja pracovníci, za študentskú piati.

Podľa zásad doplňujúcich volieb do akademického senátu môžu byť volení len zamestnanci a študenti Katolíckej univerzity (KU). Členov za zamestnaneckú časť volia zamestnanci KU, členov za študentskú môžu voliť všetci študenti. Za správny chod volieb zodpovedal predseda volebnej komisie a zástupcovia subkomisií na detašovaných pracoviskách v Dolnom Kubíne, Levoči, Poprade a Starej Ľubovni.

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF KU sa konali kvôli ukončeniu mandátu Violy Gazdíkovej z dôvodu zmeny ustanovenia pracovného času a z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zanikol mandát aj Michalovi Pružinskému. Novými členmi boli zvolení Miroslav Zajac, ktorý z celkového počtu 226 hlasov získal 105 a Eva Dolinská so ziskom 59 hlasov. Volebná účasť do zamestnaneckej časti bola 55, 75%.

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF KU sa konali z dôvodu zániku mandátu Miroslava Zajaca, ktorý doposiaľ pôsobil ako podpredseda. Vo funkcii skončili aj Dominika Pažítková, Jano Laco, Júlia Mačugová a Martin Zboran z dôvodu úspešného ukončenia štúdia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity. Novými členmi sa stali Miriam Pačnárová, Martin Cubinek, Michaela Kuricová, Emil Maretta a Katarína Russinová. Volebná účasť do študentskej časti bola 25, 25%

Akademický senát Katolíckej univerzity je univerzitný orgán. Tvoria ho zástupcovia štyroch fakúlt (pedagogickej, filozofickej, zdravotnej a teologickej). Medzi najzákladnejšie povinnosti senátu patrí volenie kandidátov na rektora, odvolanie rektora, schvaľuje nariadenia rektora a rôzne iné povinností spojené s činnosťou Katolíckej univerzity.

Juraj JanoťákPridaj komentár