Končí sa obdobie pôstu, začína Veľká noc

     S príchodom jari prišli aj najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Veľká noc je pre kresťanov dôležitým sviatkom, počas ktorého si pripomínajú umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Po 40-dňovom pôste sú tu veľkonočné sviatky. Veľká noc je najstarší sviatok v kresťanských dejinách. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca.

Veľkonočný týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu. Počas neho si cirkev pripomína dni utrpenia a smrti Ježiša Krista. Ich vážnosť je znázornená čiernym chrámovým rúchom.

,,Advent je radostnejší ako pôst. Kým prvý je čakanie na narodenie Krista, pôstne obdobie je čakaním na jeho smrť, ktoré vyvrcholí slávením veľkého trojdnia,“ vyjadril sa duchovný otec z UPaC Jozef Žvanda.

Veľkonočný pondelok je typický svojimi ľudovými zvykmi. Oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok však nemajú kresťanský pôvod.

„Podľa mňa sú veľkonočné sviatky dôležitým sviatkom v oblasti duchovného života. Osobne ich rada nemám, pretože sa v pondelok musím aj päťkrát prezliekať,“ vyjadrila sa na túto tému študentka pedagogickej fakulty.

Študent filozofickej fakulty má však iný názor: „Myslím si, že Veľká noc je perfektný sviatok, kedy môžem obliať každú ženu, ktorá ma cez rok nepočúvala. Mínusom je možno to, že pravá podstata zmŕtvychvstania Krista upadá a je nahradená ľudovými zvykmi.“

Veľká noc úzko súvisí so židovským sviatkom Pesach, ktorý sa slávi v rovnaký čas. Grékokatolíci a pravoslávni veriaci tento sviatok volajú Pascha.

História Veľkej noci siaha do čias židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť izraelských otrokov, preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami.  Zotročený ľud prepustil až po poslednej rane, keď umreli všetky prvorodené egyptské deti. Židov, ktorí natreli vchod dverí krvou baránka, táto rana nepostihla.  Preto je symbolom Ježiša Krista baránok. V Biblii sa ďalej píše, že po vyslobodení z Egypta Boh previedol ľud, na čele s Mojžišom, cez Červené more. Tu sa zakotvil pôvod židovského názvu pre Veľkú noc: pésach – prechod.

Alžbeta Ladňáková

foto: http://velkanoc.czweb.org/Golgota.htm Pridaj komentár