Konferencia Božie posolstvo – ľudský jazyk je na konci

Plagat

V utorok 29. apríla 2014 na pôde FF KU odznela posledná z prednášok, ktorá bola súčasťou konferencie Božie posolstvo – ľudský jazyk. Prednášajúcou bola poľská akademička Marzena Makuchowska.

Uznávaná poľská odborníčka na jazyk Marzena Makuchowska prednášala o svojom výskume, kde sa zamerala najmä na štylistické prostriedky písania ekológov v poľskom katolíckom týždenníku Gość Niedzielny. Články majú podľa nej znaky polemiky, kde sa využívajú argumenty a protiargumenty.

Počas prednášky uviedla, že ekológovia v tomto časopise sú stereotypickí a manipulujú s čitateľmi. Sú tiež radikálnejší ako u nás a svoje názory verejne prejavujú. „V týždenníku som sa dočítala, že ekológovia chcú vírus na zredukovanie obyvateľstva,“ poznamenala Makuchowska.

Prednáška však nezaujala všetkých poslucháčov. „Táto prednáška bola pre mňa veľmi nezáživná, pretože prednášajúca čítala z papierov. Nepáčilo sa mi tiež, že rýchlo rozprávala, a tak som jej skoro nič nerozumela,“ vyjadrila sa študentka žurnalistiky Ivana.

Téma ekológie nie úplne zapadala do témy konferencie. Jeden z organizátorov, Rastislav Dluhý, túto situáciu objasnil: „Je potrebné, aby sme my  ako cirkev boli schopní pokryť  témy všeobecného charakteru.  Je tiež dôležité, že vieme nielen svoje vlastné posolstvo odovzdávať, ale či dokážeme korektne spracovávať iné témy.“

Makuchowska študovala týždenník Gość Niedzielny sedem rokov, počas ktorých prečítala okolo 300 článkov. Inšpiráciou jej bola dcéra, ktorej sa nepáčilo spracovanie článkov, kde podľa nej nesprávne vykresľovali ekológov.Pridaj komentár