Kremnické lesy sa stali miestom národného výskumu

 Ružomberok, 16. februára 2012 – Pedagogická fakulta na Katolíckej univerzite (KU) spolu s Ústavom ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (ÚEL SAV) vo Zvolene prináša ďalší rozvoj pre slovenské životné prostredie. Od roku 2010 monitorujú kolobeh látok v ekosystémoch v Kremnických vrchoch.

Projekt s podporou komisie VEGA nadviazal na staršie medzinárodné projekty riadené organizáciou UNESCO.  ,,Ide najmä o spolužitie lesného podrastu a spoločenstva živočíchov žijúcich v pôde. Svojimi exkrementami a opadaným lístím skvalitňujú pokrývkový humus, urýchľujú jeho rozklad a uvoľňovanie živín,“ vysvetľuje profesor Eduard Bublinec, vedúci časti projektu organizovanej na ÚEL SAV.

Držiteľ striebornej a zlatej plakety SAV uviedol, že výskum je koncipovaný tak, aby priniesol nové poznatky o funkcii synúzie podrastu pri kolobehu látok, predovšetkým v bukových a smrekových lesoch. Synúziou nazývame ekologicky jednotnú časť populácie jedného alebo viacerých druhov tej istej životnej formy. Bukové a smrekové lesy tvoria ekosystémy s najväčšou výmerou v Západných a Východných Karpatoch. Priame miesto uskutočnenia tvorí päť výskumných plôch s rovnakou nadmorskou výškou, sklonom a expozíciou.

Na ekologicky zameranom projekte sa podieľajú viacerí špecialisti, aby zabezpečili čo najväčšiu komplexnosť výsledkov. Hlavnou riešiteľkou na Katolíckej univerzite je profesorka Nadežda Stollárová, vedúca katedry biológie a ekológie. Náklady na priebeh výskumu sa v rokoch 2010 až 2012 vyšplhali na približne 37000 €.

Podľa harmonogramu sa práce v súčasnosti nachádzajú v druhej etape. Hlavnou náplňou tejto fázy sú odbery vzoriek, ich laboratórna analýza a spracovanie výsledkov. Ukončenie terénnych prác a celkové vyhodnocovanie údajov sú naplánované na rok 2013.

Riaditeľ ústavu biológie a ekológie na KU, profesor Eduard Bublinec, predpokladá, že výsledky výskumu budú transferované do spoločenskej praxe. ,,Prínos chceme realizovať predovšetkým obsahovo vhodnými odbornými publikáciami, ale i popularizáciou výsledkov na vedeckých konferenciách.“Pridaj komentár