KU sa teší zo záujmu zahraničných študentov

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a mobility zorganizovalo stretnutie so študentmi. Michaela Moldová Chovancová, univerzitná Erasmus koordinátorka, objasnila študentom ako je to so zahraničnými študentmi našej univerzity.

RUŽOMBEROK – Štatistiky ukazujú, že k nám najčastejšie prichádzajú študenti z Poľska, Česka a Španielska. V minulom akademickom roku privítala naša univerzita aj študentov z Portugalska a tento rok aj študentku z Lotyšska. KU si vytvorila spoluprácu aj s touto krajinou, čo naši študenti hneď využili a v zimnom semestri absolvovali v Lotyšsku výmenný pobyt.

„Zaujímavosťou je, že v tomto semestri k nám prišla študentka, ktorá je dennou študentkou v Poľsku a má bieloruské občianstvo,“ spomenula Moldová Chovancová.

Na KU máme aj študentov, ktorí k nám prišli zo zahraničia, ale nevyužívajú žiadny program.  Pretože programy ako Erasmus, CEEPUS alebo Národný štipendijný program umožňujú štúdium len na krátku dobu.

Anna Ogorzałek k nám prišla z Poľska cez Erasmus a študuje na filozofickej fakulte žurnalistiku. Po týždni štúdia na KU povedala: „Túto univerzitu som si vybrala preto, lebo som chcela prísť na Slovensko. Som spokojná, pretože škola je pekná a moderná a to nehovoriac o novej univerzitnej knižnici.“

Čísla hovoria, že študenti zo zahraničia majú o štúdium na KU čoraz väčší záujem. Počty prichádzajúcich študentov sú však stále nižšie ako počty odchádzajúcich študentov. „Zahraničných študentov máme na každej fakulte a každý rok sa ich počet na jednotlivých fakultách mení,“ vyjadrila sa Moldová Chovanová. V tomto akademickom roku je na univerzite 35 zahraničných študentov cez Erasmus. V minulom roku ich bolo 31 a iné programy využilo 36 študentov.Pridaj komentár