Kvalita výučby láka zahraničných študentov na KU

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) má uzavretú spoluprácu s takmer sto vzdelávacími inštitúciami v rôznych krajinách, ponuka je pestrá a neustále sa rozširuje okruh jej partnerov.

KU spolupracuje s univerzitami v rozličných krajinách. Medzi ne patria susediace krajiny Slovenska ale aj krajiny ako Anglicko, Belgicko, Portugalsko, Španielsko a mnohé iné, z ktorých prichádzajú študenti študovať na KU. Kvalita výučby je jedným z kritérií, ktoré priláka zahraničných študentov. „Dôvodom je aj možnosť spoznať Slovensko, jeho kultúru, tradície a krásnu prírodu,“ vyjadrila sa koordinátorka mobility Michaela Moldová Chovancová. Študenti prichádzajú najmä z Česka, Poľska, Španielska. Počty zahraničných študentov podľa štatistík stúpajú. Stále ich je však menej ako slovenských študentov odchádzajúcich do zahraničia.

„V tomto akademickom roku 2013/2014 na univerzite študuje 35 zahraničných študentov cez program Erasmus,“ povedala Michaela Moldová Chovancová. Študenti zo zahraničia však navštevujú univerzitu napríklad aj cez Národný štipendijný program, Ceepus či bilaterálne dohody.

Študentka ošetrovateľstva Tetiana Maliuchenko z Kyjeva sa rozhodla študovať na Slovensku, pretože chce mať dobré vzdelanie v odbore zdravotníctva. „Moji vyučujúci na začiatku neverili, že dokážem splniť ich študijné požiadavky. Postupne som si však ich dôveru získala,“ povedala Tetiana Maliuchenko. Ocenila profesionálny prístup vyučujúcich, ale aj ochotu študentov. „Na Ukrajine nemám možnosť študovať odbor ošetrovateľstvo na vysokej škole. Práve preto som sa rozhodla pre Katolícku univerzitu v Ružomberku,“ dodáva Tetiana Maliuchenko. Na Slovensku ju zaujal folklór a páči sa jej, akým spôsobom si zachovávame svoje ľudové tradície.

Katolícka univerzita v Ružomberku sprostredkúva zahraničné mobility už takmer desať rokov. V akademickom roku 2012/2013 tu študovalo 67 zahraničných študentov. Išlo o študijné pobyty, ale aj napríklad stáž. Cez program Erasmus mobility uskutočnilo 31 študentov zo zahraničia.Pridaj komentár