Laickí dominikáni prijali nových členov

Tvrdošín, 23. február – Poslednú februárovú sobotu sa v budove Cirkevnej základnej školy Štefana Šmálika v Tvrdošíne uskutočnilo stretnutie laických dominikánov spojené so skladaním sľubov nových laikov. Novoprijatých členov privítal promotor pre laikov brat Stanislav Mannes.

Stretnutie začalo o deviatej hodine modlitbami a prednáškou na tému Kontemplácia prorokov. Brat Stanislav Mannes vo svojom príhovore priblížil životy prorokov Šimona a Anny a túžbu ohlasovať evanjelium dnešnej uponáhľanej spoločnosti. Po skončení prednášky sa konala svätá omša, počas ktorej laickí dominikáni prijali do svojich radov štyroch nových členov.

Spoločenstvo laických dominikánov nie je rehoľným spoločenstvom. Patria tu slobodní, ale aj v manželstve žijúci kresťania, ktorí zložia sľub podľa regule Bratsva laikov svätého Dominika. Na Slovensku existuje okolo 25 bratstiev laických dominikánov v rôznych mestách, pričom vznikajú a pribúdajú nové bratstvá, napríklad aj v Ružomberku.

 Pridaj komentár