Lesné hospodárstvo je stabilizované

harvester-cutting-treesHospodárenie slovenských lesov sa dostalo do plusových hodnôt. Drevo získalo na cene a v budúcnosti sa do obnovy a ochrany lesov plánuje investovať 160 miliónov eur.

RUŽOMBEROK, 30. apríl. V priestoroch spoločnosti Mondi SCP sa zišla Rada ministra pôdohospodárstva pre lesníctvo a drevárstvo. Predmetom rokovania bol aj hospodársky výsledok slovenských lesov za rok 2009 a prvý kvartál roku 2010.

Hoci štátny podnik Lesy Slovenskej republiky vykazoval v júly 2009 viac ako  šesťmiliónové straty, situáciu sa podarilo stabilizovať a súčasné hospodárske výsledky presahujú sumu deväť miliónov eur. O krokoch, ktoré viedli k zlepšeniu hovorí minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan: „Ono je to vždy v ľuďoch a organizácii. Lesy urobili výrazné úspory aj v personálnom obsadení, urobili sa reorganizácie jednotlivých závodov a znížil sa počet lesných správ. Podarilo sa dosiahnuť aj lepšie speňažovanie dreva. Na úseku obchodnej činnosti sa urobilo veľmi veľa.“ O investičných plánoch do budúcnosti sa minister Chovan vyjadril nasledovne: „Budeme investovať do obnovy lesov, lesných ciest a do protipožiarnych nádrží. Investície budú vo výške 160 miliónov eur.

Predmetom diskusie sa stal aj drevársky priemysel. Slogan Rady pre lesníctvo a drevárstvo, ktorý znie „Viac dreva do života“, tak vystihuje snahu zvýšiť spotrebu dreva najmä na domácom trhu. Túto myšlienku približuje Igor Patráš, prezident Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky: „Máme určité možnosti, ktoré sú v oblasti nábytku. Hlavne v modernizácii existujúcich stavieb domov či bytov. Tam sa budeme snažiť zvýšiť záujem o spotrebu. Poskytneme ľuďom určité zvýhodnené podmienky, ktoré budú dané týmto obdobím. To znamená, že budú neopakovateľné.“

Lesy zaberajú na Slovensku viac ako 42 % a drevo, ktoré poskytujú je u nás jediná obnoviteľná surovina strategického významu. Lesníctvo a drevospracujúci priemysel pritom vytvárajú takmer stotisíc pracovných miest. Lesy okrem toho poskytujú aj nenahraditeľné environmentálne služby. Medzi iným sú zdrojom kyslíka a garantuj kvalitu pitnej vody.

ilustračné foto: http://map.ns.ec.gc.ca/forest/www/en/gallery/Harvest%20and%20SMZ/Harvester%20cutting%20trees.jpgPridaj komentár