Letná škola žurnalistiky sa bude konať aj tento rok

Už po piaty rok pripravuje Katedra žurnalistiky FF KU Letnú školu žurnalistiky pre tvorcov stredoškolských médií. Prvé stretnutie organizačného tímu už prebehlo.

RUŽOMBEROK, 15. marca 2014 – Vedúci katedry žurnalistiky Imrich Gazda sa stretol s vyučujúcimi, doktorandmi aj so študentmi, ktorí by chceli spolupracovať na tohtoročnej škole žurnalistiky, aby si ujasnili organizačné záležitosti.

Účastníci Letnej školy žurnalistiky môžu cez workshopy a prednášky nahliadnuť do sveta novinárstva. Tento rok  sa bude konať od 21. – 24. júna 2014. Hlavnou organizátorkou je Katarína Grenčíková, doktorandka na katedre žurnalistiky, ktorá sa na adresu spomínanej akcie vyjadrila nasledovne: „Myslím, že za všetkých organizátorov môžem vyjadriť veľkú spokojnosť s priebehom doterajších ročníkov letnej školy. Snažíme sa neustále získavať spätnú väzbu od zúčastnených, z ktorých mnohí sú dnes už sami študentmi našej univerzity.“

Na prvom stretnutí sa riešili otázky ohľadom ubytovania a stravy. Padlo však aj pár návrhov na vylepšenie letnej školy. Vylepšenie a dôkladnejšie prepracovanie by sa malo týkať najmä workshopov. Organizátori zatiaľ stále nemajú jasno v tom, ktorý mediálne známy hosť zavíta na tento ročník.

„Letná škola žurnalistiky mi dala komplexný pohľad na štúdium. Naučila ma, ako správne písať rôzne typy článkov a ukázala mi prácu v televízií. Vďaka nej som sa utvrdil v tom, že sa chcem v budúcnosti uberať týmto smerom,“ spomenul študent žurnalistiky a účastník druhého ročníka letnej školy Filip.

Prvá letná škola žurnalistiky sa konala v roku 2010. Počiatočná myšlienka na organizáciu Letnej školy žurnalistiky sa zrodila u vtedajšieho vedenia Katedry žurnalistiky FF KU, pričom o jej zhmotnenie sa zapríčinil bývalý prorektor KU a garant štúdia žurnalistiky Peter Olekšák.Pridaj komentár